Det er store nedbørsmengder i distrikt Øst, og brannvesenet har satt i gang en køordning for å få pumpet ut vann fra flere kjellere.

Brann Øst ber folk være tålmodige, og tipser om tiltak man kan gjøre selv.

Dette kan du gjøre selv:

Vaktsjef for Brann Øst, Atle Rønning, forteller at det er flere byer som sliter med store mengder vann i kjellere. Det er snakk om i Akershus, men også en bolig i Fredrikstad har fått vann i kjelleren.

Rønning forteller at når det kommer så store nedbørsmengder, bør folk se til kjellerne sine. Og om du har fått vann i kjelleren kan du:

– Prøve å gjøre tiltak selv, som for eksempel å slå av sikringen og dempe vannmengden med håndkler, sier han.

Ringe brannvesenet

Om dette ikke hjelper og vannmengden øker kan du ringe Brann Øst.

– Vi har pumper vi kjører ut med. For tiden har vi satt opp en køordning da det er mange som har fått vann i kjelleren. Vi ber om at publikum er tålmodige, sier han.