Ankesaken mot Ubaydullah Hussain, som nekter terrorrekruttering og IS-deltakelse, er til behandling i Borgarting lagmannsrett. Hussain ble i Oslo tingrett i april dømt til ni års fengsel for terrorrekruttering.

Ble frifunnet for rekruttering av haldenser

Den tidligere talsmannen for Profetens Ummah var også tiltalt for å ha rekruttert den 24-årige haldenseren som ble drept i kamp for IS i Syria i 2015, men ble i tingretten frifunnet for dette.

Påtalemyndigheten har anket frifinnelsen av Hussain for rekruttering av haldenseren.

 

– Uenig i frifinnelsen

Ifølge dommen kunne ikke Oslo tingrett utelukke at det var andre årsaker eller personer som påvirket haldenseren til å slutte seg til IS.

– Vi er ikke enige i dette. Vi synes det ble meget godt belyst at han var en sårbar person som Hussain rekrutterte til Syria og IS. Vi kan ikke se at det var noen bevisførsel rundt andre personer, sa aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, til NTB i forkant av saken.

– Har ikke gått over streken

Ubaydullah Hussains forsvarer John Christian Elden sier til NRK at saken handler om juridiske grenseoppganger mellom det å rekruttere noen, og det å hjelpe noen som allerede har bestemt seg for å reise.

– Vi mener at det er en grense for når man kan snakke om at noen rekrutteres. Det vi vet er at etter norsk rett, var det ikke straffbart å hjelpe noen å reise til Syria på det tidspunktet, men det var straffbart å rekruttere. Fokuset her er på hvor den juridiske grensen går. Vi mener Hussain ikke har gått over denne grensen med det han har gjort, sier Elden til NRK.

Det er satt av fem uker til behandling av ankesaken i Borgarting lagmannsrett.