Har du 3,4 millioner kroner, kan du kjøpe deg ditt eget forsamlingslokale

Like ved Prestebakke skole ligger et stort forsamlingslokale som eiendomsmelger Anders Hauge ser flere muligheter for.