– Jeg har sagt at kommunen ikke har ledige plasser, men jeg skal forhøre meg med teknisk og havnevesenet og teknisk om Mølen er aktuell, sier han.

Vil drøfte en god idé

Bobilentusiastene Karsten Svendsen, Ted Carlsen og Tom Engebretsen mener at den mest tilrettelagte plassen for bobiler er mellom tømmeropplaget og brua over til Tyska.

– Der er det plass til 15–20 bobiler og ikke minst er det lagt opp til strøm og vann. Det er sju kasser med til sammen 28 strømuttak for båter i elva, men de kan sikkert benyttes av bobiler eller det kan oppføres flere strømkasser. For å tilby kloakktømming, skal det ikke mer til enn en tank i bakken, sier de.

– Alle gode idéer må drøftes. Derfor vil jeg ta dette opp med havnevesenet og teknisk, men plassen kan nok bli midlertidig med tanke på en utbygging i Mølen- og Tyska-området sier ordfører Thor Edquist.

Vil gi inntekter

Forslagsstillerne mener at det er på tide at byen tar bedre imot bobilfolket og at kommunen vil få inntekter av en bobilplass.

– En oppstillingsplass med strøm og vann vil gi cirka 150 kroner pr. døgn, mens en plass med kloakktømming og servicehus i tillegg vil gi 250–300 kroner i døgnet. Når det gjelder innkreving av avgift, samarbeider kommuner andre steder med idrettslag, sier Svendsen, Carlsen og Engebretsen.

De mener at kommunen går glipp av disse pengene, ettersom bobilturistene enten kjører videre til Fredrikstad eller Moss

– Jeg er enig i at Halden burde ha en slik plass for bobilturister, men som sagt må vi ha ledige plasser, sier ordfører Edquist.