Historielagene har gått sammen og dannet «Historiske Haldenbilder», som skal etablere dugnadsgrupper for å skanne inn gamle HA-bilder.

– Vi skal skanne 3.000 bilder i løpet tre år. Det er en stor jobb med å skrive tekster og kvalitetssikring, sier Tom Eilert Magnussen, Jens Bakke, Sissel Sellevold og Trygve Simensen i Historiske Haldenbilder.

– Fint at vi kan få dette arkivet tilgjengelig for alle. Interessen for lokalhistorie er påtakelig i Halden. Mange vil få glede av dette, sier ansvarlig redaktør Hans-Petter Kjøge i HA.

Verdifullt bildearkiv

Han opplyser at arkivet var i kjelleren til HA-bygget, men da bygningen ble solgt, så ble arkivet flyttet til festningen i gode og brannsikre lokaler.

– Fotograf Arild Brunvand etablerte arkivet på slutten av 70-tallet, men det er flest bilder fra 80-tallet, fram til digitaliseringen i 1994, sier Kjøge.

 

Arkivar Marion Nilsen satt det hele i system med å lage arkivkort med nummer til fotomapper for personer og emner.

Tidligere redaktør Bjørn Ystrøm er engasjert som prosjektleder. Han har stor kunnskap om HAs arkiv.

– HAs arkiv er enormt verdifullt. De fleste bildene er datostemplet, men det er en stor jobb å digitalisere bildene. I arbeidet er det viktig å få riktig navn på personer og bildetekster, sier han.

 

Ystrøm forteller at det arkivet med mange tusen bilder har vært utsatt for slitasje.

– Bilder har blitt tatt ut og satt inn, men de har ikke alltid blitt lagt tilbake i konvolutter eller på riktig emne, forteller han.

Åpent for alle

Berg Sparebank og Sparebankstiftelsen sammen med SpareBank 1 Østfold-Akershus og har sponset prosjektet med 125.000 kroner hver og til sammen 250.000 kroner.

– Det er viktig for oss at bildearkivet blir åpent for alle. Det har skjedd mye i Halden siden 70-tallet og det er mange historiske bilder, sier Kjell Hagen og Tom Willy Prangerød.

– Vi har sett verdien og støttet med midler, men det viktigste er at det blir lagt ned en betydelig dugnadsinnsats, tillegger Jørn Berg.

Leder Tom Eilert Magnussen i «Historiske Haldenbilder» sier at skanner og pc-er er kjøpt inn og kontoret på festningen er i bruk fra 1.

oktober.

 

– Vi er klare til å starte og har lagt en plan på hva vi skal starte med. Det er de eldste konvoluttene i temaarkivet, sier han.

Bildene legges fortløpende inn i det digitaliserte arkivet.

– De skal være tilgjengelige på nett, så fort nettløsning er klar. Jobben skal vare til april 2019, opplyser Magnussen.

«Historiske Haldenbilder» håper å få nok frivillige til å stille opp på dugnad på enten på dag- eller kveldstid. Det vil bli gitt opplæring til jobben med bilder og tekst.

– Bildene blir tilgjengelige for hele befolkningen via HAs nettside og med linker til historielagenes nettsider. Arkivet blir søkbart på personer og temaer samt åpent for alle til privat bruk, men til kommersielt bruk gjelder åndsverkloven og samtykke, sier Magnussen.

Lokalhistoriker Jens Bakke gleder seg.

– Dette er det viktigste arkivet i Halden. Her er det ikke tilfeldige bilder, men bilder med spennende motiver og kvalitet tatt av HAs fotografer, sier han.