Før valget lovte de at budsjettene til barnehagene og skolene skulle økes - Nå er de foreslått kuttet med 40 millioner

De nye posisjonspartiene lovte før valget at budsjettene til barnehager og skoler skulle økes. Nå har kommunedirektøren i sitt budsjettforslag foreslått at det skal gjøre betydelige kutt. Vi spurte politikerne om de vil stemme for kuttforslaget.