Halden kommune: – Vi ønsker et godt samarbeid med de private barnehagene

Halden kommune kjenner seg ikke igjen i noe av kritikken som kommer fra de private barnehagene vedrørende det nye tellesystemet.