Mange barn per ansatt i Halden-barnehagene

Halden er en av kommunene i Østfold som gir mest i tilskudd til barnehagene, til tross for lav pedagogtetthet og mange barn per ansatt.