Bane Nor vedlikeholder og moderniserer Østfoldbanen i harde tak, og førstkommende helg er det duket for en omfattende arbeidsøkt. De planlagte arbeidene medfører endringer i helgens togtilbud både på Østre og Vestre linje, skriver Bane Nor i en pressemelding.

NSB har flere detaljer om dette på sine hjemmesider.

Kort om arbeidene på Vestre linje

Periodiske kontroller og ettersyn

I løpet av helgen vil det bli foretatt omfattende periodiske kontroller av spor, sporveksler og øvrige komponenter på strekningen fra Ås til Kambo. Kontrollene er et viktig ledd i det forebyggende vedlikeholdsarbeidet på Østfoldbanen. I tillegg vil det foregå diverse kabelarbeider i tunnelene gjennom Stavengåsen og Mølleråsen. Kontroll og inspeksjon av støttemurkonstruksjon ved Kambo står også på programmet.

Sveisearbeider ved Kambo

Natt til lørdag og søndag utføres sveisearbeider på sporveksel i Kambo. Arbeidene vil forårsake kortvarige perioder med støy som overskrider anbefalte grenseverdier, knyttet til maskiner og utstyr for kapping/sveising av skinner. Skjeberg - Utskifting av masser ved planovergang

Fra natt til lørdag kl. 01.00 til søndag kl. 15.00 vil det foregå døgnkontinuerlige arbeider ved planovergang i Skjeberg. Vi gjør oppmerksom på at planovergangen er stengt for alminnelig ferdsel mens arbeidene pågår. Det er skiltet omkjøring via E6.

 

Arbeidene omfatter blant annet fjerning av asfalt, pukk, høytrykksspyling av skinner og sviller samt etterfylling av ny pukk.

Etter at arbeidene med selve planovergangen er avsluttet vil det bli foretatt maskinell pakking (stabilisering) av sporet.

Dette vil foregå på dagtid, søndag 10. september. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det natt til tirsdag 12.9. vil være redusert fremkommelighet over planovergangen pga. avsluttende asfaltarbeider.

Paulsbomoen – utskifting av bru

I løpet av helgen vil det også foregå anleggsarbeider ved Paulsbomoen i nærheten av Kornsjø. Der skal vi erstatte en gammel stålbjelkebru med ny traubru i betong. Arbeidene påbegynnes fredag kveld og skal etter planen være avsluttet ved 14-tiden søndag ettermiddag. Den nye brua er for øvrig konstruert på en måte som innebærer at det blir redusert støy fra passerende tog i fremtiden. Moderne traubruer legger også grunnlaget for et enklere og mer effektivt maskinelt sporvedlikehold.

Parallelt med arbeidene ved Paulsbomoen, fortsetter rehabiliteringen av Lysedalsviadukten litt nærmere svenskegrensa.

Det omfattende arbeidet med å pusse opp den høyreiste stålkonstruksjonen skal etter planen være avsluttet innen utgangen av oktober.

Les også

– Halden har en av Norges flotteste stasjonbygninger

 

Kort om arbeidene på Østre linje

Maskinelt sporvedlikehold mellom Ski og Mysen

På dagtid lørdag 9. september (07-14) vil det bli utført maskinelt sporvedlikehold på en rekke delstrekninger mellom Ski og Mysen. I hovedsak dreier det seg om pakking (stabilisering) av sporet. Tiltaket bedrer sporkvaliteten, gir mindre sporslitasje og bedre komfort.

Skotbu – Sporarbeider ved planovergang

I løpet av lørdag (07-17) vil det også foregå sporarbeider i tilknytning til planovergangen ved Skotbu stasjon. Tiltaket innebærer at Skotbuveien i kortere perioder vil være stengt for alminnelig ferdsel mens arbeidet med å pakke (stabilisere) sporet forbi planovergangen pågår. For øvrig vil det være manuell dirigering på stedet i hele arbeidsperioden. Akuttetatene og berørte naboer er naturligvis informert om arbeidene som skal foregå.

Tomter – Opprydding etter bruarbeider

 

Ved Tomter er det også duket for helgeinnsats. I tidsrommet 07-15 vil det nemlig foregå opprydding i kjølvannet av bruarbeid som ble utført på Solberg og Hobøl viadukt ved Tomter stasjon tidligere i sommer.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Østfoldbanen blir berørt.