- Det er departementet som har bestemt at tjenestene til NAV skal være selvbetjente. I forhold til krisehjelp på økonomisk sosialhjelp er det ingen endring i rutinene, presiserer NAV-lederen i Halden.

Får veiledning

Fra 25. januar vil du finne tre serviceverter i mottaket hos NAV her i Halden. De vil veilede og hjelpe deg så du får registrert deg og får lagt inn det du skal på din egen nettside knyttet opp til  www.nav.no

I dag er det i snitt 100 personer som daglig dropper innom innom NAV-kontoret i Halden for å levere skjemaer og spørre om ting. Ting som de ifølge Astrid Nordstrand og Jan Martin Haug fint kunne ordnet selv over nettet.

- Målet er at vi skal ned i rundt 50 drop in brukere daglig i løpet av mars, sier Nordstrand.

- Vi vet at 44 prosent av alle som kommer innom gjør det for å levere dokumenter eller spørre om statusen i sin sak, sier Haug.

Være forberedt

Astrid Nordstrand og Jan Martin Haug forklarer hvorfor endringene kommer: - Vi skal sikre oss for å få best mulig brukermøter. Både bruker og veileder skal være best mulig forberedt før møtet.

- Hvordan skal dere få til det?

- De fleste tjenestene fra NAV skal være selvbetjente. Alle statlige deler av NAV løses på nettet. Brukerne skal registrere seg på nett. Du bruker kodebrikke, som bankbrikken din. Det er sikkert. Om du bruker nettbank og nett, så løser du dette enkelt selv. Det er bare å logge inn. Skjønner du ikke noe, så er det bare å ringe support på kontaktsenteret på 55 55 33 33, svarer Nordstrand.

 

Åtte minutters ventetid

- Og på det Nav-nummeret havner du i telefonkø?

- Rundt lunsjtid er det i dag rundt åtte minutters ventetid. Det lønner seg å ringe på morgenen og ettermiddagen, svarer Haug, som mener det vil bli kortere ventetid etter hvert.

- Hensikten er å få flest mulig over på nett. Vi gjør dette for å få mer tid til de som trenger oss mest.

- Det er nok noen som ikke klarer å registrere seg og legge inn det de skal. De vil få hjelp. Hvis de ikke har egen pc, så er det mulig å få hjelp her.

Avtalt møte

Fordelen med å registrere opplysningene på nett er at du slipper å blottlegge deg når du snakker med NAV-ansatte i mottaket.  Du  skal også få rask tilbakemelding fra ekspertisen som jobber i NAV og ser det du har lagt inn på din egen side på nav.no

All informasjon ligger på nettsiden DittNAV, og din egen veileder leser dette og vil møte bedre forberedt når dere har møtet ansikt til ansikt. Alle brukere som kommer til NAV må ha et avtalt møte med sin veileder.

Forhåndsavtale gjøres via nav.no/DittNAV eller via kontaktsenteret.

Ingen mister jobben

Denne omgjøringen vil i følge Nordstrand gi bedre kvalitet og bedre tid på brukerne.

- Dette er en effektivisering. Vil det bli færre ansatte, færre hoder, i staben på NAV i Halden?

- Vi har ingen planer om å redusere antall hoder. Hodene skal jobbe annerledes. Prosessen forbedres. Vi skal ha flere brukere ut i aktivitet og jobbe mer ut i markedet. Vi skal bruke tiden på det vi egentlig skal gjøre, svarer leder Astrid Nordstrand.