Har ventet i over ti år på nytt arbeids- og aktivitetssenter – nå kan politikerne sette en stopper for planene

Politikerne har vedtatt at det nye arbeids- og aktivitetssenteret på Asak mister fire mål med uteareal fordi det i henhold til det «Grønne skiftet» skal brukes til dyrket mark.