Gå til sidens hovedinnhold

– Når du står der midt på natta og har hatt innbrudd, så kommer lensmannen

Artikkelen er over 4 år gammel

Aremarkingene er samstemte: De trenger lensmann Monica Anstensen.

Politimesteren i Øst politidistrikt foreslår å legge ned lensmannskontoret i Aremark og legge lensmannen inn under Halden politistasjon.

– Hun er et forbilde

– Lensmannen i Aremark har veldig god kontakt med ungdommen. Hun er et forbilde for dem, sier Maria UIsrød som er ute og går seg en tur på gangveien langs fylkesvei 21 gjennom Aremark sentrum.

I og med at det pågår jakt i bygda, holder hun seg på asfalt en stund til.

Maria Ulsrød framhever lensmannen i Aremarks gode kontakt med ungdommene i bygda. Hun mener den er svært viktig.

– Lensmann Monica B. Anstensen er selv med i MOT (Holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, red.anm.), noe som viser at hun tar det forebyggende arbeidet på alvor, sier Maria Ulsrød som passerer Furulund og vandrer videre langs veien.

På vei til svømmehallen, som ligger i Furulunds kjeller, treffer vi Wiggo Andersen. Han har også bare lovord å si om lensmannen og lensmannskontoret.

 

Hjelper til med alt

– Det forebyggende arbeidet er viktig, nikker Wiggo Andersen som synes det er svært viktig for bygda å ha et eget lensmannskontor.

– Jeg vil tro at kriminaliteten i Aremark statistisk sett er lav. Dette burde tale til lensmannens fordel, for det viser at det forebyggende arbeidet hennes virker, sier Wiggo Andersen.

Han synes også det er flott for befolkningen at man bare kan ta en telefon til lensmannen og få hjelp:

– Hun hjelper med alt fra å levere tips om mulige lovbrudd til å få hjelp med å tolke loven, sier Wiggo Andersen.

 

– Vi trenger henne

Noen hundre meter langs veien mot Halden, i Aremark Bensin og Service, er Truls Pedersen like krystallklar.

– Vi trenger lensmannskontoret i Aremark, og det er stor enighet om dette blant bygdas innbyggere, sier Truls Pedersen som selv har erfart lensmannens vilje til service.

– Når du står der midt på natta og har hatt innbrudd, så kommer lensmannen når du ringer henne. Selv om hun ikke er på jobb. Det kan du ikke regne med når du ringer fellesnummeret for politiet.

– Da må du akseptere at de kanskje ikke har mulighet til å komme før i kontortida, sier Truls Pedersen som håper at det fortsatt skal være mulig å beholde Aremark lensmannskontor.

 

– Snart ingenting igjen

Ordfører Geir Aarbu i Aremark liker politimesterens forslag svært dårlig. Han synes det er bedrøvelig om Aremark mister lensmannskontoret.

– Primært vil vi beholde lensmannskontoret. Sekundært er vi glade for at Halden politistasjon består, sier Geir Aarbu som sier at det er bred enighet i kommunestyret om at lensmannen er både kjærkommen og ønsket i bygda.

– De aller fleste vil beholde lensmannen. Politiet sier at beredskapen vil bli styrket. Det tror jeg på – bare ikke i Aremark. Beredskapen blir dårligere her når lensmannen forsvinner, sier ordføreren til HA:

– Dette er nok en sentralisering. Snart er det ingen funksjoner eller tjenester igjen i Aremark.

Omorganisering av politiet

  • Politimester Steven Hasseldal vil ha to hovedseter i Øst politidistrikt: Sarpsborg og Skedsmo.
  • Halden politistasjonsdistrikt skal bestå av Halden og Aremark.
  • I høringsrapporten skriver politimesteren blant annet at han i sitt forslag forsøker å balansere oppgaver, kvalitet og lokal tilstedeværelse gjennom en mer effektiv ressursutnyttelse.
  • «Forslaget vil frigjøre 19 lederstillinger og anslagsvis fem til seks sivilt tilsatte ved at Øst får færre publikumsmottak. Disse ressursene omdisponeres til førstelinjetjeneste, fortrinnsvis forebyggende arbeid», skriver Steven Hasseldal.
  • Ifølge politimesteren ligger de potensielle innsparingene knyttet til eiendom, bygg og anlegg ligger på inntil 9,7 millioner kroner. De fleste stedene skal det være mulig å hente ut den økonomiske gevinsten i løpet av relativt kort tid.
  • En styringsgruppe som består av politimesteren, ledere i politidistriktet, ansatterepresentanter og seks ordførere, har jobbet med omorganiseringen og leverte en rapport til politimesteren 1. oktober.
  • Politimesteren har så utarbeidet et forslag som har høringsfrist 28. november.

 

Kommentarer til denne saken