Antallet helt ledige østfoldinger tilsvarer 2,7 prosent av den totale arbeidsstyrken i fylket. Vi ligger dermed litt over den nasjonale ledigheten, som ved utgangen av november var på 2,3 prosent.

Se statistikken nederst i saken.

Bruttoledigheten i Østfold er imidlertid litt høyere. Den omfatter både de som er helt ledige, i tillegg til de arbeidssøkere som deltok på arbeidsmarkedstiltak i forrige måned. Totalt er dette 4.701 personer, 3,3 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Ved utgangen av november var det Moss som hadde den høyeste ledigheten i Østfold. Her var 3,5 prosent av den totale arbeidsstyrken ledige. Det er en tendens at de største kommunene har flest ledige. Kommunen med lavest prosentvis ledighet var Trøgstad med 1,5 prosent. Trøgstad, Hobøl, Skiptvet, Rømskog, Marker, Aremark og Hvaler er kommunene som hadde under 2 prosent ledighet i november.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten fordelt slik:

  • Moss: 3,5 prosent
  • Askim: 3,4 prosent
  • Eidsberg: 3,0 prosent
  • Fredrikstad: 2,9 prosent
  • Sarpsborg: 2,8 prosent:
  • Halden: 2,7 prosent
  • Rygge: 2,1 prosent.

 

Fra oktober til november har ledigheten fortsatt å synke i Østfold. 150 personer fikk jobb i løpet av november, og det ble lyst ut flere stillinger enn på lenge på NAVs nettsider.

Det er lyst ut 867 nye stillinger i Østfold i november. Flest stillinger er lyst ut innenfor helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg med henholdsvis 183 og 156 stillinger. I november 2016 ble det lyst ut 738 ledige stillinger.

– Antallet nye utlysninger på nav.no har økt betraktelig etter at det er inngått samarbeid med ulike aktører om mer effektiv innhenting av ledige stillinger. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke alene tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft, skriver kommunikasjonssjef i NAV Østfold Britt Tunby i en pressemelding.