Like før jula ringes inn er 471 personer helt uten arbeid i Halden, og det utgjør 3,1 prosent av den samlede arbeidsstyrken i kommunen.

Det viser månedstallene fra NAV Østfold.

Likevel var det 12 personer og to prosent færre enn på samme tid i fjor.

I Aremark viste ledigheten en økning fra i fjor. Der er nå 15 registrert helt uten arbeid.

Flest ledige i industrien

I hele Østfold er det nå 4.723 personer uten arbeid, og det er en økning på en prosent fra i fjor. Det utgjør 3,2 prosent av arbeidsstokken, og det gjør at Halden ligger lunder fylkesgjennomsnittet.

Størst ledighet finner vi i Moss (3,9 prosent), Askim (4,4) og Eidsberg (4,1).

Den laveste ledigheten har Trøgstad med 1,8 prosent.

De fleste ledige kommer fra industrien, mens bygg- og anlegg har den største økningen.

Samtidig økte også antallet ledige stillinger, og de fleste finnes i pleie- og omsorgssektoren.