Ved utgangen av november er det 4 262 registrert helt ledige østfoldinger. Det betyr at tre prosent av arbeidsstyrken er helt ledige - som er det samme som i Halden.

Flere jobber i anlegg

Ledigheten har dermed gått ned med seks prosent sammenlignet med november i fjor.

– I Østfold fortsetter nedgangen i ledigheten, hvilket er positivt, sier fylkesdirektør Arne Hæhre i en pressmelding fra Nav.

I Østfold deltok 1 224 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av november. Sammen med de helt ledige er det dermed 5 486 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

I november er det størst nedgang i helt ledige med yrkesbakgrunn fra bygg og anlegg og industri, henholdsvis 128 og 85 færre ledige sammenlignet med samme måned i fjor.

Her øker ledigheten

Derimot er det flere ledige ingeniører og arbeidsøkere fra IKT-fag i Østfold i dag enn for ett år siden. 215 ledige er en økning på 11. Innen undervisking er det 85 ledige, noe som er på samme nivå som i fjor.

Ledigheten blant dem som søker arbeid innen kontorarbeid har økt med 33 fra i fjor - til dagens 474.

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim og Moss på 3,6 prosent, Eidsberg 3,4 prosent, Fredrikstad på 3,1 prosent, Halden på 3,0 prosent, Sarpsborg på 2,9 prosent og Rygge på 2,8 prosent.