Det uroer partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng.

– Dette er dramatiske tall som bekrefter det vi har sagt lenge.  Det mest urovekkende er at regjeringen ikke gjør noe for å stoppe utviklingen. Det gjør situasjonen  ekstra bekymringsfull, sier Kjersti Stenseng til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Varig ledige

– Hvis det ikke raskt gjøres tiltak står et stort antall ungdom i fare for å bli varig ledige, legger hun til.

Onsdag offentliggjorde Statistisk sentralbyrå den såkalte Arbeidskraftsundesøkelsen (AKU) for andre kvartal i 2015. Den viser en sesongjustert arbeidsledighet på 122.000 og en ledighet på 4,4 prosent.

Det er 31.000 flere enn på samme tid for ett år siden.

– Det er et veldig høyt og alvorlig tall.  Det har ikke vært så mange ledige på 10 år, sier Stenseng.

Hun mener det er enkle, tradisjonelle grep som raskt kan settes inn for å snu utviklingen. 

Enkle grep

– Vi har foreslått disse grepene  lenge, men regjerinegn viser ingen politisk vilje til å handle. Det er snakk om å øke antall studieplasser, øke antall lærlingeplasser og sette inn flere tiltaksplasser.  Vi må også sette inn virkemidler som gjør at ungdom ikke dropper ut av videregående skole,  sier Kjersti Stenseng.

Hun mener også at det nå må gjøres alvor av forslaget om å kunne gi dagpenger også til  ungdom som bil bruke tiden til skole i stedet for å stå i ledighetskøen.

Stefan Heggelund (H), som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget,  ser ikke noe nytt i tiltakene som Arbeiderpartiet vil sette i verk.

– Det er grep vi allerede har tatt. Det eneste vi ikke er enig om er tiltaket med dagpenger for elever på videregående skole. Det er åpenbare grunner til at det ikke allerede er innført. Her har vi en helt annen inngang for å gjøre grep som kan bidra til livslang læring,  sier Heggelund.

Han minner om at dette ikke er en sammenlikning av første og andre kvartal, men mellom andre kvartal i 2014 og andre kvartal i 2015.

– Dessverre er ikke tallene så veldig overraskende. Oljeprisfallet forklarer mye av årsaken. Men det er like dramatisk og lite hyggelig for dem det gjelder uansett, mener Heggelund.

Heller ikke statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i arbeids- og sosialdepartementet er overrasket over tallene.

- Det skyldes i første rekke nedgangen i oljeaktiviteten og svakere konjunkturer. Selv om ledigheten øker, er bildet ikke bare negativt. Antall sysselsatte har økt det siste året, og andelen av befolkningen som er sysselsatt har vært stabil de siste månedene. Ledigheten øker mye blant de unge, men det er grunn til å merke seg at om lag halvparten av de unge arbeidsledige under 25 år har utdanning som sin hovedaktivitet, sier Dahlberg Hauge.

Han viser også til at regjeringen følger utviklingen i ledigheten nøye. I revidert nasjonalbudsjett ble innsatsen styrket med 1.500 nye tiltaksplasser for andre halvår i år. Samtidig ble permitteringsordningen forbedret.