Mediekonsernet Amedia, som også eier Halden Arbeiderblad, melder fredag morgen om at de i 2017 hadde et brutto driftsresultat på 476 millioner kroner. Det er opp 96 millioner kroner fra året før.

– Vi gleder oss over et meget sterkt resultat. Den økonomiske handlefriheten vi har skapt gjennom 2017 skal brukes til å levere enda bedre produkter til glede for lesere og annonsører, sier konsernsjef Are Stokstad.

På bunnlinjen er veksten enda større: Resultatet før skatt er økt fra 221 til 420 millioner kroner – nær en dobling.

Øker antall abonnenter

Mediekonsernets 63 lokalaviser hadde ved nyttår 160.000 heldigitale abonnenter, noe som er en vekst på 45 prosent. Totalt økte antall abonnenter med 4,3 prosent, mens abonnementsinntektene økte med 8,4 prosent.

– Veksten er resultatet av et systematisk arbeid med å utvikle innholdet i Amedias lokalaviser. Et stadig bedre digitalt tilbud har ført til at titusener har gjenoppdaget betydningen av en god lokalavis. Landet rundt er Amedias aviser lokale allmennkringkastere som leverer oppdaterte nyheter døgnet rundt og direktesendinger fra hendelser, folkemøter, kultur- og sportsarrangementer, sier Are Stokstad.

Annonse faller videre, men nettannonsering blir bedre

Samtidig som abonnementsinntektene økte, faller annonseinntektene med 12,9 prosent. Ifølge Amedia har man dempet konsekvensene av fall i papirannonser ved at man har klart å tredoble inntektene fra programmatiske annonser på nett.

– Etter flere år med kraftig inntektsfall, sank konsernets samlede inntekter i 2017 med kun 2 prosent. Amedia arbeider målrettet med utvikling og vekst, og utnytter det handlingsrommet konsernet har skaffet seg gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid over flere år, melder Amedia.

** Halden Arbeiderblad er heleid av Amedia, som igjen eies av Sparebankstiftelsen DNB. **