Rådmannen vil forlenge allsang-avtalen til 2020

ALLSANG: Rådmannen vil sikre fortsettelsen til TV-programmet Allsang på Grensen.

ALLSANG: Rådmannen vil sikre fortsettelsen til TV-programmet Allsang på Grensen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kan komme til å koste Halden kommune tre millioner kroner hvert år.

DEL

Formannskapet får saken «Allsang på grensen – forlengelse av avtaleperiode» på sitt bord torsdag denne uka.

– Vil sikre fortsettelsen

Rådmannen skriver følgende i sin innstilling (rådmannens forslag, red.anm.) til formannskapet:

 • Kommunestyret ønsker å bidra til å sikre at innspillingene av Allsang på Grensen fortsetter i Halden i tidsperspektivet 2018–2020. Det må settes av økonomisk bevilgninger i kommende økonomiplaner og årsbudsjett.
 • Halden kommune arbeider aktivt, i samarbeid med Allsang på grensen AS, om å få andre offentlige aktører til å bidra for å sikre arrangementet ved Fredriksten festning.
 • Rådmannen legger fram en politisk sak for kommunestyret om retningslinjer for tilskudd og kjøp av tjenester i forbindelse med arrangement i løpet av våren 2018.

– Kan ikke gjennomføre lenger

Halden kommune inngikk i 2015 en treårig avtale om å sikre produksjonen av programmet. Allsang på grensen AS som er selskapet som har hatt avtale med TV2 de siste årene, har etter 2017-sesongen kommet fram til at de ikke lenger kan gjennomføre arrangementet.

«Over flere år har selskapet bidratt med midler for å dekke opp underskudd. Selskapet har i møte 11. oktober gikk uttrykk for at de ikke lenger kan gjennomføre arrangementet.» skriver rådmannen i saksframlegget.

PENGER: Rådmannen vil sette av økonomisk bevilgninger i kommende økonomiplaner og årsbudsjett.

PENGER: Rådmannen vil sette av økonomisk bevilgninger i kommende økonomiplaner og årsbudsjett.

Tre millioner kroner i året

I den forbindelse ønsker fjorårets nye samarbeidspartner for Allsang på grensen AS, Eventyrlie AS, å gå inn å dekke opp for framtidige underskudd – gitt visse betingelser.

«En av disse betingelsene er at Halden kommune viderefører avtalen med Allsang på grensen AS for ytterligere 2 år, dvs. for de kommende tre år 2018-2020, med minimum 3 millioner kroner årlig» skriver rådmannen i saksframlegget.

I saksframlegget går det også fram at Eventyrlie AS har flere krav for å bære risikoen for et eventuelt underskudd de neste årene:

 • Dagens eiere og styre i Allsang på Grensen AS fortsetter
 • Halden kommune utøker antall år i eksisterende avtale, minimum slik at avtalen får 3 års varighet
 • TV2 utøker sin avtale tilsvarende, dvs. fram til og med 2020.
 • TV2 løser opp på produksjonsbindinger
 • TV2 reduserer sin priset eventuelt overskudd tilfaller Eventyrlie AS

Argumenter for å fortsette:

Selv om ikke rådmannen nevner noen sum eller konkret bevilgning i sitt forslag til vedtak, mener rådmannen det er flere grunner til at TV-programmet Allsang på Grensen bør fortsette. Her er noen av rådmannens argumenter:

 • Halden har gjennom de siste årene opparbeidet seg og beholdt en ledene posisjon i Østfold som arrangementsby. Programmet Allsang på Grensen har vært en viktig faktor i forhold til dette, gjennom den riksdekkende markedsføring av Halden som programmet har gjort mulig. Denne markedsføring har bidratt til at ulike aktører har «oppdaget Halden», og flere arrangement og aktiviteter har blitt lagt hit, som ulike tv-produksjoner og festivaler. Arrangementene som legges hit har selvfølgelig sin verdi for lokalt og regionalt næringsliv.
 • Arrangementskalkulatoren til Innovasjon Norge/PwC i 2015, viser at verdiskapningen for Allsang på Grensen alene var på over 30 millioner kroner i året for Østfold. Ringvirkningene er store for besøksnæringen, inkl. overnatting, servering, shopping og reiseliv.
 • I 2007, da Allsang på Grensen startet opp, var det ca. 268 000 besøkende på Fredriksten festning, i 2016 var det oppgitt til å være ca. 350 000. Det årlige antall besøkende har økt med ca. 82 000 i perioden fra Allsang på Grensen ble arrangert første gang til i fjor. Allsang på Grensen kan sies å være en av de viktigste årsakene til dette, selv om det er mange årsaker til at antall besøkende har steget såpass kraftig.
 • Fredriksten festning har blitt en arena med mange og store arrangement, som f.eks. Tons of Rock, som tiltrekker seg mennesker fra hele verden. Nærings- og utviklingsplanen som ble vedtatt i kommunestyret 22. juni 2016 peker på «Arrangementsbyen Halden» som et innsatsområde, og en målsetting om at det innen 2023 skal være netto 200 flere lønnsomme arbeidsplasser i Halden knyttet til kreative næringer. For at dette skal kunne realiseres, er det en forutsetning at Halden har et godt omdømme og er synlig. Halden må kontinuerlig være i folks bevissthet – for å være et aktuelt sted å flytte til/skape ny næringsvirksomhet.
Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.