Major Ulven har fått høythengende utmerkelse

Major Alf Ulven fra Aremark har for sin lange og varierte tjeneste mottatt heimevernets fortjenestmedalje.