På forhånd håpet arrangørene at Brygga kultursal ville fylle seg opp under ulvemøtet, og det gjorde den.

Mange kom for å høre hva politikerne mener om rovvilt, ulvesone og lokal rovdyrpolitikk. Østfold lokallag av Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk - som har "Norsk natur er herlig - uten ulv!" som sitt slagord - inviterte.

Saklig debatt

Det er ikke fritt for at det var flest ulvemotstandere i salen. Likevel kan man ikke si at ulvetilhengerne ble kastet til løvene. Alle fikk komme til orde, og ordstyrer Nils Solberg styrte debatten tydelig og tildels strengt. Dette bidro til en saklig og konstruktiv debatt i salen.

Representanter for Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet var til stede.

Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De Grønne var ikke tilstede, noe de fikk en god del "pepper" for av flere av de frammøtte.

Folkeaksjonens hovedkrav

Hovedkravene til Folkeaksjonen Ny Rovpolitikk er:

Forvaltningsmodellen med kjerneområder og soner må bort, lokal forvaltning, effektivt uttak av skadedyr og nei til fast ulvestamme i Norge.

Mer om ulvemøtet i tirsdagens avis.