13 millioner til unik laks i Enningdalselva

Christer Bjørnstad har fisket laks i Enningsdalselva. Denne fangsten veide 8,8 kilo. Målet med det svensk-norske samarbeidet mellom länsstyrelsen i Västra Götaland og Norsk Institutt for Naturforskning er å legge de øvre deler av vassdraget bedre til rette for laksen.

Christer Bjørnstad har fisket laks i Enningsdalselva. Denne fangsten veide 8,8 kilo. Målet med det svensk-norske samarbeidet mellom länsstyrelsen i Västra Götaland og Norsk Institutt for Naturforskning er å legge de øvre deler av vassdraget bedre til rette for laksen. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Den ubesmittede laksestammen skal bevares for 13 millioner kroner.

DEL

Det er et samarbeidsprosjekt mellom länsstyrelsen i Västra Götaland og Norsk Institutt for Naturforskning som skal gjøre Enningdalselva til en bedre lakseelv, skriver NRK Østfold.

Stein i elva

Laksen trives best når det er mye sten i elveløpet, som i svenske Kynneälven.

Vassdraget i Enningdalen ble ryddet for sten for mange år siden på grunn av tømmerfløting.

– Man har jo drevet med mye tømmerfløting her, og for å drive det effektivt, tok man bort steinene i elva, sier Daniel Johansson som er limnolog i länsstyrelsen i Västra Götaland til NRK.

Ubesmittet stamme

En del av de 13 millioner kronene, hvorav halvparten er EU-midler, skal derfor brukes for å legge stein tilbake i elva.

– Både laks og ørret er takknemlige arter å jobbe med. Så fort steiner er på plass, kommer det snart fisk som gyter, sier Johansson til NRK.

Enningdalselva har en bevaringsverdig laksestamme som ubesmittet av oppdrettslaks.

Lakseteller

For å kontrollere om tiltaket for å legge de øvre deler av vassdraget bedre til rette for fisken, fungerer, er det installert en lakseteller midt i Mjølnerødfossen.

Den registrerer all laks som går opp fossen og videre oppstrøms i Enningdalsvassdraget og inn i Sverige.

I år har 240 laks passert laksetelleren.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags