UNDER VANN: Ved en 100-årsflom vil store deler av Sørhalden, hele Langbrygga, Mølen, Tyska, Hollenderen, Høvleriet og hele Banken-området legges under vann.  Alle foto: Steinar Omar Østli

Store deler av Halden havner under vann

Når 100-årsflommen kommer, vil hele Banken-området, Høvleriet, Tyska, Hollenderen, Mølen og store deler av Sydsiden legges under vann.
Publisert