– Jeg har ikke gjort noen opptelling selv, men noen antyder rundt 400 i toget, og her i parken sto det mange og ventet på oss. Dette er vi brukbart fornøyd med, sier Engen.

Hardt ut mot regjeringen

Dagens hovedtaler, stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås, benyttet dagen til å gå hardt ut mot regjeringen Solberg.

– Hvis vi før siste valg hadde sagt at denne regjeringen skulle øke dieselprisene, bygge flere bomstasjoner og at skatteletten til folk flest bare ble en krone dagen, ville de sagt vi var gale.

Men slik ble det, og justisministeren fra Frp fikk ikke sendt mulla Krekar til Kyrkseterøra en gang, sa Lauvås.

Ledigheten

Han pekte også på at mens det i dag er 135.000 arbeidsledige, forsikrer regjeringen at deres politikk virker.

– De sier dette bare er en omstilling, og arbeidsministeren uttalte til og med at ledighet kan være positivt, fordi det «gir folk et puff framover».

Samtidig er det kuttet to milliarder kroner, slik at det er blitt økonomisk enda vanskeligere å gå ledig. De som har minst får endret mindre. Det er brutalt og usosialt, sa Lauvås.

Bildeserie

BILDER: Disse gikk i 1.maitog

 

– Skjerp deg!

– Vi ser på mennesker som en ressurs, og derfor er vi opptatt av integrering slik at flyktninger kommer raskest mulig ut i skole og arbeid.

Ingen land har bedre forutsetninger for å lykkes med dette enn Norge, men den ansvarlige statsråden er en rå populist Norge ikke er tjent med, sa Lauvås og gikk et øyeblikk ut av manus:

– Flyktninger bæres ikke på gullstol inn i Norge. Det er ikke Norge, men flyktningene som er i krise. Listhaug, skjerp deg! sa Lauvås.

De usynliges sak

Anne-Karin Johansen talte de «usynlige» arbeidstakernes sak i sin appell.

– Det er de som ikke har en sterk fagforening i ryggen, men som hogger ved, feier søppel, jobber på Edderkoppen og Erlandsen eller av andre grunner ikke får brukt sine evner, sa hun.

– Personlig har jeg vært heldig fordi noen har slåss for meg, og spår du om mennesker med nedsatt funksjonsevne er lønnsomme, svarer jeg: jeg vet ikke. Vi er vel som folk flest. Det viktige er at vi får prøve. Derfor er min utfordring: se mulighetene våre, ikke begrensningene, sa Johansen og fikk kraftig applaus.

Halden og Aremark

Den andre appellanten, Arve Sigmundstad brukte deler av sin taletid på spørsmålet om sammenslåing med Aremark.

– De siste dagene er det fra sentrale personer i Høyre forsøkt skapt et bilde av at vi er negativt innstilt til en kommunesammenslåing. Makan til sprøyt.

Vi er, og jeg er, positivt innstilt til en sammenslåing mellom Halden og Aremark.

Nå jobber rådmennene i Halden og Aremark med å utrede og få fram et godt beslutningsgrunnlag. Når vi får fram fakta, skal vi lytte til innbyggerne, til de ansatte, behandle dette i partiorganisasjonen – og ha gode samtaler med Aremark Ap. Så skal vi konkludere – ikke før, sa han.