Gå til sidens hovedinnhold

Sykehuset på Kalnes trekkes frem som trafikkversting

Artikkelen er over 4 år gammel

Sykehuset Østfolds plassering på Kalnes fører til mer biltrafikk, i følge trafikkeksperter. Kunne hatt bedre beliggenhet, sier kommunesjef i dag.

(Sarpsborg Arbeiderblad)

Det skriver Teknisk Ukeblad (TU), fredag.

– Dette er et klassisk eksempel på at man ikke klarer å velge hvilken by man skal ha sykehuset i, og dermed plasserer det på et jorde mellom to byer. Her blir bilen det enkleste fremkomstmiddelet, sier Aud Tennøy, forskningsleder for Byutvikling og bytransport på Transportøkonomisk Institutt (TØI), til Teknisk Ukeblad.

Argumentet er knapt nok nytt. I 2009, to år før første spadetak, fryktet Harald Fleisje i Nettbuss at veinettet mellom Greåker og Kalnes ville kollapse. To år inn i byggingen, i 2013, mente Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård at valget av Kalnes var «lite miljøvennlig og i utakt med moderne byplanlegging», han medga samtidig at Fredrikstads alternativ (i Borge) også var langt ute på landet. Han ville hatt det i et bysentrum. Hvilket var mindre viktig.

– Det ligger også georgrafisk midt i fylket og umiddelbart ved E6. Slikt sett blir det færre kilometer bilvei totalt for flykets befolkning enn om sykehuset for eksempel skulle ligget i Fredrikstad sentrum, lød forsvaret fra Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje.

I dag medgir kommunesjef Sigmund Vister i Sarpsborg kommune at beliggenheten kunne vært tettere på et bysentrum. Vister leder kommuneområde samfunn, som består av enhetene kultur; plan og samfunnsutvikling; og byggesak, landbruk og kart.

– Det var en stor diskusjon, og vi forhandlet oss frem til et kompromiss. Sett ut ifra et byutviklingsperspektiv ligger sykehuset egentlig langt fra alle byene i nærheten. Ut ifra et ideelt utviklingshensyn kan man hevde at plasseringen ikke var ideell. Beliggenheten kunne med fordel vært tettere på et bysentrum, sier Vister til TU.

I løpet av planleggingsprosessen ble antallet parkeringsplasser justert både ned og opp. Det har vært et balansespill mellom å nå målet om at 40% av reisene skal forestas kollektivt og at det skal være nok plasser til de ansatte ved vaktbytte. Det målet ble nådd i mai, 2016.

Sykehuset er for pasientene, ikke sentrum

Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef i Sykehuset Østfold, sier til TU at de er godt fornøyd med tomten på Kalnes. Der har de kunnet bygge et «sykehus med brukernes behov og moderne sykehusdrift for øye, uten å være begrenset av tomtens beskaffenhet».

– Kalnes er midt i Østfolds befolkningssentrum, og befolkningen har en gjennomsnittlig reisevei på 28,9 km eller 25 minutter i bil. Det kunne vi ikke oppnådd med plassering i et av bysentraene i Østfold, og som sykehus setter vi menneskeliv høyere enn sentrumsliv, sier kommunikasjonssjefen til TU.

Kommentarer til denne saken