Har utsatt 600 operasjoner på grunn av streiken

Flyfoto sykehuset Østfold kalnes

Flyfoto sykehuset Østfold kalnes Foto:

Av og
Artikkelen er over 4 år gammel

2.000 konsultasjoner og 600 operasjoner har blitt utsatt ved sykehuset på Kalnes som følge av sykehusstreiken.

DEL

(Sarpsborg Arbeiderblad) – Vi har en stor jobb foran oss nå, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal til Sarpsborg Arbeiderblad.

Sykehusstreiken ble avsluttet tirsdag kveld. Og fra onsdag morgen er legene tilbake på jobb på sykehuset på Kalnes.

Det er kommunikasjonssjefen glad for. For nå begynner arbeidet med å "komme ajour" i arbeidsoppgavene. 

Rundt 2.000 konsultasjoner og 600 operasjoner har blitt utsatt ved Sykehuset Østfold på Kalnes som en konsekvens av de siste ukers streik.

Det er et betydelig antall, erkjenner Hødal.

– Nå er vi først og fremst glad for at streiken er over, sier han til SA tirsdag kveld.

Arbeidsministeren stanset tidenes lengste sykehusstreik

 Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) satte tirsdag foten ned for norgeshistoriens lengste sykehusstreik. Dermed går legene tilbake på jobb.

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, sier Hauglie, som mener hun dermed ikke hadde noe annet valg enn å gripe til tvungen lønnsnemnd.

Tirsdag kveld innkalte hun partene, Akademikerne og Spekter, til møte, der de fikk beskjed om at saken nå blir brakt videre til rikslønnsnemnda.

Én lege

Det var mangelen på én lege ved Nordlandssykehuset i Bodø tirsdag kveld som fikk begeret til å renne over. Men Haugli understreker at det er en helhetsvurdering som ligger bak avgjørelsen.

– Streiken har ført til svært mange utsatte konsultasjoner, behandlinger og undersøkelser, sier hun.

Fakta om tvungen lønnsnemd

 • Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda.
 • Internasjonale konvensjoner bygger på at myndighetene bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse eller av tungtveiende samfunnsmessige grunner.
 • Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle.
 • Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan en streik ikke fortsette.
 • Rikslønnsnemnda består av en leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak.
 • Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale.
  (Kilde: Store Norske Leksikon)

Ifølge Statens helsetilsyn er det derfor en uforsvarlig risiko for et dårligere tjenestetilbud, også etter endt konflikt.

Hauglie understreker samtidig at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord, sier hun

– Tillitskrise

Leder i Spekter Anne-Kari Bratten synes det er beklagelig at partene ikke greide å bli enige, men er ikke overrasket over at konflikten nå går til tvungen lønnsnemnd etter fem ukers streik.

– Vi var kjent med at det begynte å bli kritisk i noen helseforetak, sier hun til NTB.

Leder for Akademikerne helse, Rune Frøyland, mener på sin side at streiken har vært svært ansvarlig og at tvungen lønnsnemnd ikke løser den reelle konflikten.

Fakta om sykehusstreiken

 • Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte fram.
 • Leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere har vært i streik
 • Streiken er trappet opp flere ganger. 628 medlemmer ved 15 sykehus var i streik fram til 11. oktober. Det var varslet en opptrapping fra førstkommende torsdag med ytterligere 54 personer.
 • Streiken har ført til at mange pasienter har fått utsatt behandling ved sykehusene.
 • Striden har handlet om legenes arbeidstidsordninger. Legene har krevd at dagens praksis med «rullerende arbeidsplan» skulle tariffestes. Spekter har ønsket rom for å planlegge arbeidstid på forskjellige måter, slik de mener dagens avtale åpner for.
 • Etter 30 dager i streik var partene innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren onsdag 5. oktober, uten at denne førte fram.
 • 11. oktober meldte Nordlandssykehuset at de ikke kunne opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra tirsdag kveld. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) grep da inn og stanset streiken ved tvungen lønnsnemnd.

– Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert på lønnsnemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Frøyland.

Akademikerne hadde innvilget dispensasjon for å fylle den tomme legevakten ved Nordlandssykehuset, mens sykehusledelsen mente det ikke ville være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågikk.

Derfor har de streiket

Striden har handlet om legenes arbeidstidsordninger. Legene har krevd at dagens praksis med såkalte «rullerende arbeidsplan» skulle tariffestes, mens Spekter har stått hardt på at det er arbeidsgivers rett og plikt å planlegge legenes arbeidstid, slik de mener dagens avtale åpner for.

Nå skal begge parter prosedere sine syn for rikslønnsnemnda, som tar den endelige avgjørelsen i saken.

– I nemndbehandlingen vil Akademikerne kreve videreføring av dagens praksis som i mange tiår har sikret de ansatte et reelt og kollektivt vern mot uforsvarlige vaktordninger, sier Frøyland

Tilbake på jobb

NTB fikk tidligere tirsdag ettermiddag opplyst at de streikende ville gå rett tilbake på jobb og til sine oppsatte vakter dersom myndighetene skulle gripe inn tirsdag kveld.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte fram. Fram til tirsdag kveld har 628 ansatte ved 15 sykehus vært i streik. Det var varslet en ytterligere opptrapping fra førstkommende torsdag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken