(Sarpsborg Arbeiderblad)

I den enstemmige dommen fastslår retten at lærerne skal ha overtidsbetalt for timer de har jobbet utover den såkalte årsrammen til den enkelte lærer, skriver Utdanningsnytt.

Utdanningsforbundet tok på vegne av lærerne ut stevning mot arbeidsgiverne ved KS og Østfold fylkeskommune tidligere i år for å få avklart bestemmelsene om overtidsbetaling for lærerne. Det var uenighet om tolkningen av regelverket og når reglene for overtidsbetaling skal slå inn.

Prinsipiell avklaring

Mens KS mente at en kontaktlærer først må jobbe opp igjen det timetallet vedkommende har fått nedsatt som følge av stillingen som kontaktlærer, før det kan gis overtidsbetalt for ekstratimer.

Utdanningsforbundet mener dette er urimelig og sto fast på at lærere skal ha overtidsbetalt for undervisningstimer utover det som framkommer av den enkeltes arbeidsplan.

– Vi har fått en prinsipiell avklaring som var helt nødvendig, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Dommen innebærer at lærerne i Østfold har overtidsgodtgjøring til gode fire år tilbake i tid.

– Viktig seier

– Dette er en meget viktig seier for lektorer og lærere. I en skolehverdag der vi må trå til på stadig flere områder, har retten nå endelig fastslått at det er overtidsarbeid når du pålegges ekstraundervisning, sier leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag.

Hun har selv kjent praksisen på kroppen som mangeårig lektor nettopp i Østfold.

– At lektorer og lærere tar på seg ekstraarbeidet det er å være kontaktlærer, har stor verdi for elevene i norsk skole. Arbeidsretten har nå slått det fast: Også lærere har rett til overtidsbetaling, og at den urimelige praksisen, der vikaroppdrag ikke gis overtidstillegg, må opphøre.