Rive Os skole? Er det mulig?

ENGASJERER SEG: Ole Kristian Sørlie er opptatt av bevaring. I 2017 fikk han overrakt et fredningsbevis fra riksantikvar Jørn Holme (t.h.) for sitt arbeid med gamle Halden fengsel på Torget. Nå engasjerer han seg i debatten rundt Os skole.

ENGASJERER SEG: Ole Kristian Sørlie er opptatt av bevaring. I 2017 fikk han overrakt et fredningsbevis fra riksantikvar Jørn Holme (t.h.) for sitt arbeid med gamle Halden fengsel på Torget. Nå engasjerer han seg i debatten rundt Os skole. Foto:

Av
DEL

MeningerSå er vedtakene mange ikke trodde var mulig i ferd med å falle på plass. Os skole skal rives. Avgjørelsen tas etter en merkelig saksgang for et så enormt viktig og stort prosjekt. Slik jeg forstod det var den opprinnelige ideen å bygge en storhall i sentrum og samtidig ruste opp Os barneskole til dagens krav.

Idretten jublet, turnere og svømmere jublet også når hele prosjektet inkludert svømmehall ved St. Joseph ble presentert. Lokale arkitekter tegnet løsningsforslag som gjorde at entusiasmen var stor og selv om det fortsatt var betenkeligheter omkring tomtestørrelsen så var dette løsbart.

Så skjedde det noe. En arkitektkonkurranse ble utlyst og politikerne skulle stemme.

Forslaget som ble lagt frem hvor bevaring av dagens Os skole hadde svakheter rundt støy, utearealer mm og var vanskelig å stemme for, så da vant rivningsforslaget og implisitt ble det da bestemt at Os skole skulle rives.

I forhold til bygningsvern er det i Os Alle én bygning som absolutt ikke kan rives av de store murbyggene i denne gata. Det er Os skole.

I sentrumsplanen fremkommer dette også tydelig der den er omtalt som en bygning med høy verneverdi som enkeltobjekt. Det man kan fastslå er at man ikke har anstrengt seg mye for å lage forslag hvor dagens bygning inngår. Eksteriør til forslaget som vant avstemningen er lite kommentert, men jeg tar sjansen; dette ser ikke bra ut. Hva mener du?

Det ligner på en kopi av Galleri Oslo. Kjedelige bygningskolosser på rekke og rad. 

Det som også skjer i denne saken er at ungdomsskolen skal inn på det samme området. Rødsberg skal legges ned og avgjørelsen er tatt.

Er det mulig?

Vi vet at en 6-åring og en 16-åring har forskjellige behov og fellesskoler kan sikkert fungere der man har områder som er store nok, men det er det jo åpenbart ikke på Os.

Drivkraften bak å lage en så stor skole er vil jeg tro er økonomi ettersom vi har denne evinnelige Robek duren i bakgrunnen. Det virker som å komme ut av denne lista styrer alt annet.

I sentrumsplanen og i alle føringer fra sentrale myndigheter så er fortetting i sentrum en hovedføring. Tusenvis av nye innbyggere skal etter planen bosettes i Halden sentrum. Er det laget prognoser for hva dette vil si for elevtallet ved den nye storskolen og hvilke utvidelsesmuligheter som finnes?

Spareforslagene til det nye prosjektet har allerede begynt å komme fra Halden kommune sin administrasjon. Dette er nok bare begynnelsen.

Jeg er redd idrettshallen ikke blir det storslagne prosjektet byen drømte om da dette startet og som lokale arkitekter skapte entusiasme for. La oss gå et steg tilbake.

Det er i år fem år siden planene ble lansert om opprustning av Os skole, storhall og svømmehall så hva med å finne tilbake til disse for å sikre at man bygger for fremtiden men tar vare på historien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags