I slutten av november i fjor ble en mann pågrepet og siktet for å forårsake det høye smellet på Kaken i mars i 2021. Politiet fikk i november i fjor en beslutning om ransakelse fra retten av mannens leilighet på bakgrunn av DNA funnet på en anretning som ble funnet på smellstedet.

I forbindelse med ransakingen ble det funnet narkotika hjemme hos mannen, men det ble også gjort beslag i en stor mengder elektroniske filer. Ved gjennomgang av dette materialet har politiet også funnet filmer som de mener gir grunn til å sikte mannen for voldtekt.

Siktet for voldtekt

Politiet fant en video blant det beslaglagte datamaterialet, og en kvinne er i forbindelse med dette blitt avhørt av politiet. Hun har selv ikke anmeldt saken, men det er politiet som har opprettet sak på bakgrunn av funnet. Politiet har nå valgt å etterforske saken.

Mona Bergseth, krimsjef i Halden-politiet, sier til Halden Arbeiderblad at de nå etterlyser vitner, eller andre fornærmede som kan vite noe om saken.

– Vi har tatt beslag i store mengder datamateriale, men det er enormt mye å gå gjennom. På bakgrunn av dette er vår hypotese at det kan være flere fornærmede, sier Bergseth.

Varetekstfengslet

Siktede ble onsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud etter et fengslingsmøte i tingretten i Halden. Ifølge fengslingskjennelsen er mannen siktet for brudd på Straffeloven § 291, som omhandler voldtekt.

Vilkåret for varetektsfengsling er at retten mener siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Siktede kan nå holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 29. mars.

– Svært alvorlig

Håvard Strand, etterforskningsleder ved Halden politistasjon, understreker at de ser svært alvorlig på saken og de oppfordrer dem som vet noe om å ta kontakt med politiet.

– Hypotesen vår er at det kan finnes andre ofre. Det er derfor vi går ut med dette nå. Vi ønsker derfor informasjon fra dem som kan vite noe om saken, sier Strand.

Han sier videre at forholdet mannen nå er siktet for er langt mer alvorlig enn smellet i mars i 2021, og at politiets fokus nå er på overgrep.

Personen som er pågrepet og siktet, skal ha tilhørt rusmiljøet i Halden.

– Uansett hvilket miljø han tilhører skal man ikke bli utsatt for slik. Men folk i rusmiljøet har kanskje ikke like mange ressurser, derfor er det viktig at man tar kontakt om man sitter på informasjon man tror kan være relevant i saken, avslutter Bergseth.

Straffeloven § 291 - Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a. skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,

b. har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller

c. ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.