Etter sommeren setter Arne Sandnes Larsen kursen fra Bodø til Halden og Kongeveien skole som nyansatt rektor.

Han jobber i dag som avdelingsleder spesialundervisning ved Bodin videregående skole i Bodø. I den stillingen har han vært leder for lærere, miljøterapeuter og fagarbeidere.

Med seg i bagasjen har han bred erfaring fra flere skoler og fra oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

- Han vil videreutvikle Haldenskolen

I Halden venter nye og spennende utfordringer ved byens nyeste barneskole. Direktør for undervisning og oppvekst i Halden kommune, Kent-Arne Andreassen, er svært fornøyd med ansettelsen.

- Jeg er veldig glad for at Arne Sandnes Larsen har takket ja til jobben som rektor ved Kongeveien skole. Han har en betydelig skolebakgrunn og bred erfaring med mange av de utfordringene og mulighetene man kan møte i skolen i 2020. Det er en slik leder vi har vært på jakt etter. Jeg er sikker på at Larsen vil gi viktige bidrag i å videreutvikle Haldenskolen i riktig retning, sier han.

I pressemeldingen fra Halden kommune opplyses det om at Arne Sandnes Larsen begynner i jobben på Kongeveien skole i siste halvdel av september. Det vil fortsatt være konstituert ledelse ved Kongeveien fram til dette.