(Nettavisen) Det framkommer i en hemmeligstemplet etterretningsrapport som er overlevert Det hvite hus og nøkkelpersoner i Kongressen, skriver The Wall Street Journal.

Rapporten er også omtalt av medier som The New York Times og CNN.

Energidepartementet var tidligere usikre på hvorvidt det dødelige koronaviruset hadde et naturlig opphav eller om pandemien skyldtes en lekkasje fra et kinesisk laboratorium.

I en oppdatert versjon av en etterretningsrapport fra 2021, som ble forfattet av Den nasjonale etterretningssjefens kontor (Director of National Intelligence/DNI), har USAs energidepartement tatt endelig stilling til spørsmålet og konkludert med at viruset sannsynligvis er lekket fra et laboratorium i Kina.

Det føderale politiet FBI er også blant de amerikanske statlige byråene, departementene og etatene som mener koronapandemien sannsynligvis skyldes et kinesisk laboratorieuhell.

– Et resultat av ny etterretning

«Konklusjonen til Energidepartementet er et resultat av ny etterretning og er vesentlig fordi departementet har betydelig vitenskapelig ekspertise og overvåker et nettverk av amerikanske nasjonale laboratorier, hvor enkelte driver med avansert biologisk forskning,» skriver avisen.

Avisen skriver at FBI også besitter mye ekspertise på feltet, og at den føderale politimyndigheten har ansatt en rekke mikrobiologer, immunologer og forskere.

FBI har også tett samarbeid med National Bioforensic Analysis Center, som ble etablert i 2004 med hensikt å analyserer potensielle biologiske trusler.

DNI og fire andre amerikanske statlige byråer/etater/departementer mener imidlertid at viruset mest sannsynlig hadde et naturlig opphav med en naturlig smittespredning.

Ytterligere to byråer, deriblant CIA, har ennå ikke tatt noen endelig stilling til spørsmålet.

Les også: Norsk professor advarer: – Jeg kan lage koronaviruset på fire måneder

– En plausibel forklaring

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det har vært stor usikkerhet knyttet til koronavirusets opphav helt siden februar 2020.

– Det har hele tiden vært ansett som viktig av WHO (Verdens helseorganisasjon) å få kunnskap om starten på utbruddet på slutten av 2019 og tidlig i 2020, sier Nakstad til Nettavisen.

– WHOs ekspertteam klarte imidlertid ikke å konkludere med noen sikker smittevei etter sin reise til Wuhan i januar 2021, og både naturlig smitte fra ville dyr og laboratorieuhell har vært diskutert i internasjonale fagmiljøer siden den gang, sier han.

Nakstad sier at et laboratorieuhell er en plausible forklaring.

– Fordi laboratorieuhell tross alt forekommer fra tid til annen kan det selvsagt være en plausibel forklaring, men jeg tviler på om vi noen gang vil få helt sikker kunnskap om dette, sier Nakstad.

– Kartlegging av smitteveier tidlig i en epidemi er vanskelig nok i seg selv, og det blir enda vanskeligere ettersom tiden går. Likevel er det viktig å lære det man kan av pandemien for å redusere sannsynligheten for lignende utbrudd i fremtiden, sier han.

Les også: Kina hevder koronasmitten i landet avtar

– Må ikke holde Kina ansvarlig

Gunnveig Grødeland, som er forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, holder begge muligheter åpne.

– Det er to muligheter. Det ene er at det ved et uhell har sluppet ut fra laboratorium og det andre er at det kommer fra naturen. Som forsker er det vanskelig å si noe sikkert, fordi vi ikke vet. Jeg holder begge muligheter åpne, sier Grødeland til Nettavisen.

– Det jeg tenker er ekstremt viktig uansett hva svaret måtte være, er at man ikke må holde Kina ansvarlig for pandemien eller insinuere at de burde kompensere andre land for konsekvensene av pandemien, sier hun.

– Det er fordi vi trenger at det landet som oppdager det neste viruset, gir beskjed så fort som mulig og ikke velger å dysse det ned fordi de er redde for konsekvensene. Ellers klarer vi ikke å stoppe viruset. Dette handler rett og slett om føre-var-prinsippet, sier Grødeland.

Les også: Kinesisk studie vekker oppsikt: – Burde testes i Norge

FHI: – Opphavet er uavklart

Professor og fagdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, sier at FHI følger med interesse den intense debatten om virusets opphav.

– Vi er enige med WHO i at opphavet er uavklart, og at pandemien enten er et resultat av naturlig smitte fra dyr til menneske eller et resultat av smitte av et kunstig framstilt virus fra et laboratorium i Wuhan til medarbeidere i laboratoriet, sier Aavitsland til Nettavisen.

– Vi er enige med WHO i at begge muligheter må etterforskes videre. Dette vil kreve godt samarbeid fra det aktuelle laboratoriet i Kina og deres samarbeidspartnere fra andre land, sier han.

– Vi mener også at det trengs et strengt, internasjonalt regelverk for laboratoriers manipulering av virus med fare for at de får tilført nye, farlige egenskaper, sier Aavitsland.

Aavitsland deltok i en WHO-komité som forsøkte å kartlegge starten av pandemien.

– Vi kunne ikke fastslå hvor viruset kom fra og anbefalte derfor mer forskning for å forstå bedre kilden for pandemiens opphav, sier han.

«Lav grad av sikkerhet»

Energidepartementet fattet sin konklusjon med «lav grad av sikkerhet», skriver The Wall Street Journal, som viser til kilder med kjennskap til etterretningsrapporten.

Mens FBI fattet sin konklusjon med «moderat grad av sikkerhet».

De fire ikke navngitte byråene, som mener viruset mest sannsynlig har et naturlig opphav, har konkludert med «lav grad av sikkerhet».

Avisen skriver videre at de det er konsensus blant de amerikanske departementene, byråene og etatene om at viruset ikke stammer fra et kinesisk biologisk våpenprogram.

Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at det er noe hold i teorien om et laboratorieuhell.