Mange i Halden er bekymret for manglende sikkerhet for de myke trafikkantene i enkelte områder. På vegne av innbyggerne krever Halden Frp  snarlig planlegging og etablering av gang og sykkelsti langs FV 902  fra området Brattner Terrasse  til Asak kirke. Det er et stort behov i dette området pga utfart til Høiåsmarka og  gående/sykklende fra Asakåsen.

På vegne av innbyggerne krever Halden Frp en snarlig planlegging og etablering av gang og sykkelsti langs RV 21 fra området Fosseløkka og frem til Tistedal sentrum. Gående/sykklende bruker i dag hovedveien. Dette skaper særdeles farlig situasjoner i trafikkbildet.

På vegne av innbyggerne krever Halden Frp snarlig planlegging og etablering av et trygt gående- og sykkel tilbud på IDD. Her nevnes spesielt overganger , kryssing av RV 22  mot skoleområdene.

På vegne av innbyggerne krever Halden Frp en snarlig planlegging og etablering av overgangsfelt på RV 21 ved innkjøringen til Isebakke, samt langs veien til Sponvika.

Halden Frp er fullt klar over at dette er veier som kommunen ikke har ansvar for.

Derfor er det tvingende nødvendig at Halden kommune legger press på myndighetene.

Vi har ingen å miste!