NVE mener at Høyåsmarka og Rokke egner seg godt til å bygge vindmøller

VINDMØLLER: Eksempel på vindmøller fra Danmark.

VINDMØLLER: Eksempel på vindmøller fra Danmark. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Hele Høyåsmarka og mesteparken av Rokke - helt ned til Brekkerød - inngår i et 548 kvadratkilometer stort område hvor NVE mener at det er gode produksjonsforhold for vindkraft.

DEL

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og et kart over de mest egnede områdene for vindkraft. Dette ble kjent 1. april.

Egner seg godt

NVE har laget et kart med 13 utpekte områder – hvorav Høyåsmarka og andre områder i Halden og Aremark er inkludert. Området strekker seg fra Håkenby i Torpedalen til Eidsberg, fra Eidsberg til Skjeberg og fra Skjeberg tilbake til Håkenby.

Streken på kartet som markerer utkanten av området, går blant annet gjennom Brekkerød-feltet. Hele Rokke og Høyåsmarka er med i området.

VINDMØLLER: I det skraverte området mener NVE at det er velegnet for vindmøller.

VINDMØLLER: I det skraverte området mener NVE at det er velegnet for vindmøller. Foto:

  • 548 kvadratkilometer i Østfold er utpekt av NVE som et område med gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene NVE har vurdert til å være best egnet for ny produksjon i et kraftsystemperspektiv.
  • Begrunnelse: I området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet bebyggelse, Forsvaret og rovdyr. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår det utpekte området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.
  • Det er mye spredt bebyggelse i dette området, som er lite sammenlignet med de andre områdene. Dette betyr at det i hovedsak kan bygges relativt små vindkraftverk mellom stedene med bebyggelse. De aktuelle områdene har skogsvegetasjon. Det betyr blant annet at det kan være behov for høyere tårn, samtidig som inngrepene skjules mer enn i for eksempel høyfjellsområder.

NVE skriver at de ønsker en etterprøvbar prosess. Derfor har de publisert store deler av grunnlaget for NVEs forslag på denne nettsiden.

«SPREDT BEGYGGELSE»: Streken som markerer utkanten av området som egner seg for vindmøller, går rett gjennom Brekkerødfeltet.

«SPREDT BEGYGGELSE»: Streken som markerer utkanten av området som egner seg for vindmøller, går rett gjennom Brekkerødfeltet. Foto:

Har laget 21 rapporter

«Forslaget er et resultat av en bred og omfattende prosess», skriver NVE på sine nettsider.

Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraft kan påvirke miljø- og samfunnsinteresser. Kunnskapsgrunnlaget består av:

  • 21 temarapporter som med oppdatert faglig kunnskapsvurderinger av hvordan fagkunnskapen bør anvendes i vindkraftsaker

Ingen innspill fra Halden

Kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner fikk i 2018 mulighet til å komme med innspill om viktige regionale interesser i de 43 analyseområdene. NVE mottok ca. 240 innspill, som kan lastes ned.

I følge NVEs liste over innspill, har ikke Halden kommune kommet med innspill når forslaget har vært ute til høring.

Marker kommune, Sarpsborg kommune og  Østfold fylkeskommune er blant dem som har kommet med innspill, men ikke Halden eller Aremark.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken