(Sarpsborg Arbeiderblad)

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer NSB, og LO Stat – der Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) hører til, møtes hos Riksmekleren klokken 12.

NLF la mandag fram et forslag til løsning overfor motparten. De møttes ikke mandag, men takket ja til et tilbud fra mekler Dag Stousland om å bistå dem. Fagforeningens leder Rolf Ringdal mener forslaget de har jobbet fram, innebærer en helhetlig løsning på konflikten.

– Vi er klare til å møtes. Også vi ønsker en slutt på streiken, sa Ringdal til NTB mandag kveld.

Er ditt tog i rute? Sjekk her

Midlertidig avtale

Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter bekrefter overfor NTB at de begynte å jobbe med det nye forslaget i 17-tiden mandag. Fra begge hold blir det signalisert tydelig vilje til å gjenoppta forhandlingene.

I forslaget som nå ligger på bordet, er det gjort endringer i det mest omstridte kravet: tariffesting av kompetansekrav til lokførere.

Ifølge NRK og Aftenposten har lokomotivførerne i stedet foreslått en egen, midlertidig kompetanseavtale med NSB. I forslaget forutsettes det at NSB går med på de samme kravene til kompetanse som NLF ville ha tariffestet – som skal gjelde fram til myndighetene klargjør sine krav.

– Vi tenker litt nytt og annerledes, men kravene til kompetanse og en nasjonal standard for lokførerutdanningen er vi tydelige på at vi må ha noe på, sier Ringdal om det nye forslaget.

Opptrapping onsdag

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meklingen 28. september.

Fredag forrige uke ble det kjent at konflikten trappes opp med seks nye lokførere på Sørlandsbanen fra onsdag. Uttaket er i Kristiansand for ikke å øke presset i østlandsområdet ytterligere. Til sammen vil da 124 lokførere være i streik.

Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten til Oslo fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.

Striden mellom Spekter og LO Stat står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne ønsket opprinnelig et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB ga klart uttrykk for at man vil vente på krav fra myndighetene.

(©NTB)