(Fredriksstad Blad)

Det er Jernbaneverket som informerer om dette.

Det er arbeid på linjen som gjør at strekningen vil være stengt for trafikk. Det er bare strekningen mellom Halden og Fredrikstad som berøres.

NSB setter opp buss for tog på strekningen.