(Nettavisen) – En historisk prisvekst på innsatsfaktorer rammer oss uventet og hardt. Vi har ingen mulighet til å videreføre alle kostnadsøkninger løpende. Vi har bare delvis tatt ut kostnadsøkningene i pris, derfor leverer vi et tertialresultat som er langt under målsetting og nødvendig nivå sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i pressemeldingen.

Nortura har innført en kortsiktig tiltakspakke for å spare mellom 70 og 90 millioner kroner i år.

Konsernet vurderer også redusert aktivitet eller stenging av enkelte anlegg, stoppe produksjon av enkelte produktlinjer samt midlertidig flytting av produksjon til mer gunstige strømområder.

Blant de kjente merkevarene som inngår i Nortura er Gilde og Prior.

Orkla økte inntektene – varsler dyrere varer

Skrur opp prisene

Regjeringen har avvist Norturas krav om strømstøtte, men har bedt industrien om å videreføre kostnadene i markedet, skriver selskapet.

Det innebærer at Nortura vil sette opp prisene på egg og kjøtt fremover.

– På grunn av prisjusteringsvinduene i norsk handel, har Nortura ikke kunnet videreføre kostnadsveksten etter 1. juli. Nortura forventer derfor økte matvarepriser neste år som følge av kostnadsveksten som rammer oss, sier Panengstuen.

Nortura har tatt grep som stans i ikke-tidskritiske prosjekter, stans i reiseaktivitet som ikke er helt nødvendig, arrangementer avlyses, det er full ansettelsesstopp, lønnsfrys og kraftig nedgang i bruk av ekstern kompetanse.

Situasjonen er alvorlig

Store økninger i strøm-, transport- og IT-kostnader kombinert med kraftig fall i dagligvarehandelen er hovedforklaringene til det svake resultatet.

– Nortura varslet tidlig om konsekvensene av nasjonale forskjeller og ekstreme prisnivåer på strøm. Prisveksten er alene større enn overskuddet i samme periode i fjor. Situasjonen er alvorlig og krever kraftfulle tiltak, sier Panengstuen.

Strøm og transportkostnader øker med 275 millioner kroner i perioden. Økte renter fører til en kostnadsvekst på 25 millioner kroner.

Samtidig pådras Nortura ekstra IKT-kostnader etter dataangrepet i desember på omtrent 25 millioner kroner.

Driftsoverskuddet endte på 209 millioner kroner. Det er omtrent 500 millioner kroner lavere enn samme periode året før. Resultat etter skatt ender på minus 169 millioner kroner, en svekkelse på rundt 400 millioner kroner sammenliknet med fjoråret.