SISTE: I en børsmelding onsdag 13. desember kunngjorde Norske Skog at salgsprosessen er i gang og at interesserte bes kontakte selskapet Evercore.

Saugbrugs er en av de sju fabrikkene som inngår i salget. I november skrev styret i Norske Skog i en børsmelding at selskapet trolig vil begjære konkurs.

Dette kom som en følge av at Aker og investeringsselskapet Oceanwood i slutten av november kunngjorde at de ville by på aksjene i Norske skogindustrier ASA, som er Norske Skogs datterselskap.

Dette igjen gjorde at det var lite trolig at man ville bli enige om den rekapitaliseringen som Norske Skog jobbet med å få til.

Aker og Oceanwood forsøkte seg med direkte forhandlinger, men det forsøket lyktes ikke.

Det er investeringsbankene Citibank og Evercore som jobber med forberedelsene til konkurssalget.

– Så vidt jeg skjønner er disse prosessene på skinner, men det er uavklart hvor lang tid det vil ta å få fullbyrdet dem, sier styreleder og Norske Skogs største eier, Christen Sveaas, til Dagens Næringsliv.

E24 skriver at analytikere har spådd at lav prissetting vil tiltrekke seg flere interessenter og dermed gi Røkke og co. hard konkurranse i en åpen auksjon.

Basert på samlet produksjonskapasitet og verdien av denne i dagens marked har analytiker James Armstrong i Armstrong Investment Research laget et regnestykke hvor fabrikkene verdsettes til cirka 3,3 milliarder dollar, skriver E24 videre.

Blant store papirprodusentene er nederlandske Paper Excellence trukket fram som en mulig kjøper, men det er fortsatt mest sannsynlig at det blir en finansiell kjøper.

I slutten av november ble det også kjent at Norges største skogeiere etablerte et felles investeringsselskap, Norsk skogkapital AS, for å sikre norsk eierskap i norsk skogindustri.