Det er Norske Skog som krangler med regjeringen om CO2-kompensasjon, skriver Dagens Næringsliv.

Miljødirektoratet har gitt Saugbrugs avslag på full CO2-kompensasjon. Denne kompensasjonen har nesten fullt ut blitt avkortet av myndighetene de siste seks årene.

– Saugbrugs vil, som følge av avkorting i CO2-kompensasjon, årlig tape mellom 60 og 80 millioner kroner avhengig av CO2-kvoteprisen. Dette utgjør en betydelig konkurranseulempe for Saugbrugs, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog til Dagens Næringsliv.

For 10 måneder siden fikk Norske Skog nye eiere i britiske Oceanwood.

Den gangen var både de nye eierne og Sven Ombudstvedt, styreleder i Norske Skog, tydelige på at både Saugbrugs og Skogn var reddet og ville bestå.

Men mye må tydeligvis ha forandret seg i løpet av knapt et år.

For i et brev til statsråd Ola Elvestuen gjør Kjell-Arve Kure, fabrikksjef ved Saugbrugs, det klart at fabrikken i Halden per i dag er en av de minst konkurransedyktige i Europa.

I brevet står det ifølge Dagens Næringsliv følgende:

«Saugbrugs er en av de mest moderne, teknologisk avanserte, energieffektive og miljøvennlige papirfabrikkene i verden. Likevel har økte kostnader over de siste årene, hovedsakelig knyttet til kraft og tømmer, medført at Saugbrugs har falt bak konkurrentene i konkurransekraft, og per i dag er fabrikken en av de minst konkurransedyktige i Europa», skriver fabrikksjef ved Saugbrugs, Kjell-Arve Kure, i brevet.

CO2-kompensasjon var også et tema da statsråden besøkte Norske Skog Saugbrugs i november i fjor.