– Virksomheten ved Saugbrugs fortsetter som normalt og er uberørt av konkursen, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

Det bekrefter også konserntillitsvalgt Paul Kristiansen.

Ingen har mistet jobben

Norske Skog AS er et datterselskap som ikke er på børs og det er dette selskapet som eier konsernets sju papirfabrikker.

– Det er selskapene øverst i strukturen som rammes av konkursen. Saugbrugs er lenger ned i strukturen og blir ikke påvirket, sier Dybevig.

Paul Kristiansen forteller at alle ansatte og tillitsvalgte fortsetter som før, uavhengig av konkursen.

– Vi er bare flyttet ned i Norske Skog AS. Ingen har mistet jobben. Alle er ansatt på samme vilkår som tidligere, sier han.

Det samme gjelder haldenserens rolle som konserntillitsvalgt.

Konsekvens av auksjonen

 

Dette selskapet selges på auksjon.

Dybevig forklarer at konkursen er en indirekte konsekvens av auksjonsprosessen i Norske Skog AS. Da den største sikrede panteeieren, Oceanwood valgte å tiltre pantet sitt her, tok de også over kontrollen i selskapet.

– Det som skjer gjennom denne prosessen er at Saugbrugs etter hvert vil få et nytt konsernselskap, sier Dybevig.

– Aldri stått sterkere

Det bekymrer ikke Kristiansen og han tror heller ikke de ansatte han er tillitsvalgt for er spesielt urolige.

– Det er det ingen grunn til. Nå blir vi kvitt masse gjeld og sånn sett har vi faktisk aldri stått sterkere økonomisk. Nå har vi mer penger til videre drift og investeringer. Det er det som er viktig, hevder han.

– Jeg ser på dette som en ny start. Vi har fått inn to nye aktører i Oceanwood og Aker. De sier de vil drive videre og at de vil bidra med kapital hvis det trengs penger til den operasjonelle virksomheten. For oss er det bare å fortsette som før, kommenterer Kristiansen.

Han tror ikke interessen er så stor som Dagens Næringsliv, som meldte at det var opp mot 100 interessenter, hevder. Han utelukker flere selskaper som uaktuelle, og mener også at et par store aktører ikke vil få lov på grunn av konkurransetilsynet.

Positiv til Aker

Kristiansen tror derfor, som mange andre, at det blir Aker og Oceanwood som tar over.

– Ja, det tror jeg. De hadde aldri lagt ned så mye arbeid i dette dersom de ikke hadde som intensjon å ta over.

– Jeg kjenner ikke så godt til Oceanwood. Men jeg er positiv til Aker. De er en industriell operatør og jeg er glad for at de er en norsk aktør. Aker er solid og har aldri flagget noe av virksomheten sin ut av Norge, sier han.

Kristiansen poengterer at Norske Skog fortsatt er en stor enhet, og understreker at både Skogn og Saugbrugs er viktige for å foredle den råvaren som Norge har i sine skoger.

Selv om han tror det løser seg til det beste for Saugbrugs, ser han fram til en avklaring på situasjonen.

– Alle ønsker å få en slutt på dette, slik at vi kan få ro, sier han.

SISTE: Norske Skog slår seg selv konkurs i dag

Utvikler driften videre

Etter at Oceanwood tiltrådte pantet satte de inn tidligere administrerende direktør i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, som ny styreleder i Norske Skog AS.

Han sier følgende tirsdag:

– Norske Skog AS sine forretningsenheter er attraktive med ledende konkurranseposisjoner i sine respektive markeder. Vi er derfor veldig fornøyde med å observere både sterk finansiell og operasjonell interesse for Norske Skogs drift, sier Sven Ombudstvedt, styreformann i Norske Skog AS.

Ombudstvedt: – Saugbrugs vil være uberørt av auksjonsprosessen 

– Vår hovedoppgave framover er å tilrettelegge for auksjonsprosessen og sikre at Norske Skog AS får en ny sterk eier. Samtidig vil vi fortsette å utvikle driften og ser fram til et nytt strategisk fokus med nye eiere, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog.