I pressemeldingen uttaler styreleder og konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt følgende:

- Norske Skogs eier anser at en notering vil etablere en viktig plattform for fremtidig utvikling. Vi har hatt en sterk kontantstrøm til tross for fallende etterspørsel etter papirprodukter.

- Tilgang til kapitalmarkedet vil bidra til flere muligheter for å finansiere ytterligere vekst fremover. Vår langsiktige strategi er fortsatt å forbedre kjernevirksomheten, konvertere deler av papirmaskinene og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikaliemarkedene, sier Ombudstvedt

Prosessen med å vurdere et offentlig tilbud og notering av aksjene forventes gjennomført i andre halvdel av 2019, basert på rådende markedsforhold. ABG Sundal Collier ASA og DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, har fått mandat av Norske Skog som felles globale koordinatorer og tilretteleggere, mens Carnegie AS har fått mandat som felles tilrettelegger. Advokatfirmaet Thommessen AS er norske advokater for Norske Skog, skriver de i pressemeldingen.

Om Norske Skog

Videre står det i pressemeldingen at Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen syv lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,6 millioner tonn, hvorav 1,7 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket).

Norske Skog-konsernet har ca 2.400 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning og brutto driftsresultat på henholdsvis NOK 12,6 milliarder og NOK 1,0 milliarder. Driftsresultatet for 2018 var NOK 0,9 milliarder.

Norske Skog AS eies i dag av fond administrert av Oceanwood Capital Management Limited.

Om Oceanwood

Oceanwood er et uavhengig investeringsselskap grunnlagt i 2006, med kontorer i London og på Malta. Selskapet forvalter over USD 2 milliarder, primært for offentlige pensjonskasser og andre institusjonelle investorer. Oceanwood er dedikert til å investere i selskaper i Europa og anvender en fundamental tilnærming i sine investeringer.

Oceanwood er fokusert på en bærekraftig balanse i selskapene det investeres, i og er opptatt av konstruktivt samarbeid med ledelsesgruppene i sine selskaper, for å oppnå verdiskapning for alle interessegrupper, står det i pressemeldingen.