Gå til sidens hovedinnhold

Legger Tyska ut på høring

Artikkelen er over 5 år gammel

Nå legges detaljregulering av Tyska ut på høring og offentlig ettersyn.

Det bestemte et enstemmig hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø tirsdag kveld.

Endringer

I det reviderte planforslaget er lekearealet flyttet til et egnet område sentralt i blokkbebyggelsen, da det ikke lot seg gjøre å støyskjerme det nok der det var plassert opperinnelig. Nedtrapping av bryggepromenaden mot Tista er også innarbeidet i bestemmelsene.

Mot Jernbaneverkets vilje

Politikerne hører ikke på Jernbaneverkets anmodning om ikke å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn før jernbanens infrastruktur i dette området er nærmere avklart.

I sakspapirene ble det blant annet bemerket: - Det er beklagelig at Jernbaneverket ikke har fremmet disse signalene på et langt tidligere tidspunkt i denne planprosessen. Detaljplanleggingen av Tyska er nå i siste fase. Dersom den nye bydelen som planlegges på Tyska kan være i konflikt med framtidig dobbeltsporet jernbane er det knyttet usikkerhet til svært viktige forutsetninger for dette planarbeidet. I en slik situasjon mener administrasjonen at det er problematisk at planforslaget nå legges ut på høring og offentlig ettersyn. Videre behandling kunne alternativt vært utsatt til forstudien for Østfoldbanen mellom Haug– Halden foreligger, i følge Jernbaneverkets opplysninger – ved årsskiftet 2015/16.

Administrasjonen fremmet planforslaget til ny førstegangs behandling i samsvar med utvalgets tidligere vedtak.

- Se neste krumspring

Arbeiderpartiets Svein Olaussen uttrykte under behandlingen av denne saken blant annet at han lurer på det neste krumspringet fra Jernbaneverket i denne saken. Han er sikker på at det vil komme noe derfra.

Han roste også administrasjonen og håper at 33 millioner kroner kan komme inn i kommunekassa fra Norske Helsehus as den 31. desember. Det er Norske Helsehus as som står for utbyggingen av den nye bydelen på Tyska.

Kommentarer til denne saken