Onsdag neste uke kommer saken opp til politisk behandling i hovedutvalget for plan og teknisk.

Der vil politikerne få presentert et prosjekt i en moderne utforming som Halden aldri har sett maken til.

Bildeserie

undefined

 

Hadde ikke passet inn i sentrum

Reaksjonene på det nye prosjektet har vært delte. Mange mener den nye bydelen framstår som altfor moderne, mens andre lar seg begeistre av det moderne utrykket.

Ordfører Thor Edquist tilhører den siste gruppen,

- Jeg synes tegningene ser veldig flotte ut. Slike leiligheter hadde overhodet ikke passet inn i gågata eller rundt Torvet, men denne bydelen kommer tross alt til å ligge såpass langt unna sentrum, at jeg synes vi må tillate noe nytt, sier Edquist.

Les også: undefined

- Folk vil ha moderne

- En del mener at bydelen bør ha et uttrykk som er mer likt den øverige delen av sentrumsbebyggelsen. Hva sier du til det?

- Jeg tror det er slike leiligheter folk vil ha med store vinduer og terrasser og mye lys. Jeg tror det moderne utrykket vil gjøre det lettere å få folk til å bosette seg i byen.

Nesten alle skryter jo at den nye "skylinen" i Oslo, og der skjules jo hele byen bak nybyggene. Tyska ligger tross alt en kilometer fra sentrum, så der tåler vi noe mer moderne.

- Kunne du selv tenke deg å bosette deg på Tyska?

- Ja. Nå bor jo jeg veldig nær sjøen allerede, men hvis jeg skulle byttet ut eneboligen med en leilighet en gang, så kunne jeg absolutt tenke meg å bo der, sier Edquist.

Lovende

Arkitekt Erik Vitanza ser også potensial i den nye bydelen på Tyska.

- Jeg må presisere at jeg kun har sett tegningene som HA har presentert, men jeg synes de virker lovende. Illustrasjonene ser riktignok ikke spesielt sjarmerende ut, men hvis man klarer å se «forbi» disse fremstår det som en bymessig struktur ut med høy tetthet, noe jeg tror er helt riktig. Det er valgt en kvartalsstruktur, og det er veldig bra, sier han før han legger til:

- Jeg reagerer litt på at det ser ut til at leilighetene er "plantet rett ned i gata". Det kan føre til at gatene kan oppfattes som mer private enn en del av det offentlige rom. I veldig mange slike prosjekter sitter man igjen med et dødt og livløst gateplan, og det må vi søke å unngå.

I den sammenheng blir det viktig å sikre det offentlige rommet, å gi mellomrommene mellom bygningene kvaliteter som gjør at folk søker seg dit. Utformingen av 1. etasje blir svært viktig.

Hvordan skal det bindes sammen?

Vitanza synes det er bra at boligutbyggingen nå fokuseres nær sentrum i stedet for i randsonene som til nå.

- En utfordring som er like stor som utformingen av den nye bydelen, er hvordan den nye bydelen skal bindes sammen med byen forøvrig. Høvleriet blir jo bindeleddet mellom den nye bydelen og sentrum, og da blir det kanskje en utfordring å skape en sammenhengende bystruktur med tanke på de store parkeringsflatene der.

Han legger til:

- Her kan elvepromenaden bli et viktig bindeledd, hvis den blir attraktiv også utenfor Tyskaområdet. Vi ser i dag at elverommet har blitt «baksiden» til mye av den nye bebyggelsen.

Les også: - Bruk byen og sats på sentrum

FAKTA:

  • Norske Helsehus og Betonmast står bak prosjektet Fredrikshald Brygge.
  • Planen er å bygge ut totalt 20.000 kvadratmeter med 200-230 boliger.
  • Utbyggingen vil skje trinnvis og dersom detaljreguleringen vedtas før sommeren, kan selskapet starte utbyggingen alt til høsten.
  • En utbyggingsstart vil først skje når selskapet vet at de har kjøpere til boligene. - Vi vil ikke bygge på en ren spekulasjon om at det finnes kjøpere.
  • En utbygging av området innebærer også at Halden Byutvikling kan bygge «Drømmeparken» med strand, lekearealer og sportsarealer på tomta ved siden av Tyska.