Norsk grensekontroll videreføres – vurderer å stenge grensene til august

De norske grensene har vært stengt siden 16. mars. Nå vurderes grensekontrollen forlenget.