Norge er omkampenes hjemland, og Halden er helt i front. I en mannsalder har man jobbet med å få etablert et moderne idrettsanlegg i byen - uten å lykkes.

Byens eliteserielag står i nok en krise. Håndballforbundet har sluttet å tro på fagre løfter fra Halden om en tilfredsstillende kamparena. Snart er det fotballens tur.

Barneidretten har ventelister som frembringer kollektiv skam hos den jevne haldenser. Gymsalene på Rødsberg ligger i andre etasje og bidrar effektivt til å stenge ute de med utfordringer knyttet til bevegelighet i hverdagslivet.

Nå er i tillegg deler av gymsalene ved Rødsberg stengt pga slitasje, alder og råte.

Barneskolen er flyttet ut av byen, og ingen vet lenger hva fremtiden vil bringe. Fra Folkvang meldes det nå om muggsopp, i skrivende stund har ikke skolen oversikt eller målinger som kan fortelle hva dette vil bety for videre aktivitet i gymsalen.

Både Os og Rødsberg er gamle sentrumsskoler. Lite egnet til dagens moderne undervisningsformer. Byggene leverer ikke på dagens standard, har dårlig inneklima, dårlig plassutnyttelse, elendige rømningsveier – og er dyre i drift.

Hverken Os eller Rødsberg tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. De bidrar effektivt til å stenge barn med nedsatt funksjonsevne ute fra nærskolen sin, og samhandling med sine venner. Det er lovstridig, og forferdelig dårlig gjort mot små barn.

Begge skolene har akutt behov for omfattende rehabilitering og modernisering.

Politikk er det muliges kunst. Forutsigbarhet og kompromisser er hedersord i min politiske ordbok. Det store sentrumsprosjektet var et resultat av politiske kompromisser, og at vi som folkevalgte tok inn over oss noen grunnleggende premisser.

Kommuneøkonomien og kostnader knyttet både til rehabilitering, nybygg og drift satte noen rammer. Det samme gjorde avtalen med fylkeskommunen, og muligheten til å skape økt aktivitet – og samtidig samle flere funksjoner. Ambisjonene fra sentrumsplanen om økt aktivitet og flere barnefamilier i sentrum gav også viktige føringer.

Jeg er stolt over å ha fått tilnærmet tverrpolitisk støtte rundt prinsipper som utvetydig slo fast at forholdet til barnas beste og det pedagogiske skulle legges til grunn for hele prosjektet.

Kunne prosjektet vært annerledes, helt åpenbart. Kunne prosessen vært annerledes, helt åpenbart. Men, det var dette som var politisk mulig å få til. Det var dette vi klarte å samle et bredt flertall bak. Helt frem til noen av partiene begynte å posisjonere seg for valgkamp – var det bred tverrpolitisk enighet om prosjektet.

Nå er prosjektet sendt ut i evigheten - barna, idretten og byen står igjen som tapere. Det samme gjør det politiske Halden – som også står igjen som tapere.

Nok en gang har vi vist at Halden er omkampenes vugge – og hvor politikk på ingen måte handler om kompromisser og det muliges kunst.

Det påhviler et stort ansvar på dagens kommunestyre for å vekte barnets beste, skolens og idrettens behov – mot behovet for bevaring av gamle bygg, økonomi og utvikling på en god måte.

Jeg er spent på når kommunestyret vil legge frem en troverdig fremdriftsplan som både elever, foreldre, ansatte i skolen, idretten – og aktører utenfor Halden – kan ha tillit til.