1500 nye boliger, to tunneler og høyere hus

UNIKT: – Flere områder i Halden er unike i nasjonal sammenheng. Blant annet gågata og områdene rundt, sier spesialrådgiver Espen Sørås. Torsdag skal politikerne behandle forslaget til ny sentrumsplan.

UNIKT: – Flere områder i Halden er unike i nasjonal sammenheng. Blant annet gågata og områdene rundt, sier spesialrådgiver Espen Sørås. Torsdag skal politikerne behandle forslaget til ny sentrumsplan.

Artikkelen er over 5 år gammel

Mange har ventet på sentrumsplanen for Halden. Torsdag kommer den til politisk behandling, og den handler mye om boliger og parkering.

DEL

– Det er på høy tid, sier spesialrådgiver Espen Sørås, som har ledet arbeidet med planen.

– Den forrige sentrumsplanen er 32 år gammel, og det har vært stor utålmodighet i flere år etter å få en ny plan. Etter at planarbeidet omsider ble satt i gang i desember 2012 har det imidlertid vært jobbet raskt, legger han til.

Viktig arbeid

En av grunnene til det tilskriver han sentrumsplanen arkitekt Per Stenseth utarbeidet i 1983.

– Han gjorde et stort og viktig arbeid med å registrere historiske hus og utarbeide et vernekart for indre bysone, sier han og fortsetter:

 Dette vernekartet var banebrytende i norsk sammenheng, og verneplanen har vært en vesentlig rettesnor i byutviklingen fram til nå. Vi legger opp til at det skal fortsette, sier Sørås.

Av nasjonal betydning

– Halden har nemlig flere områder av nasjonal betydning. Det gjelder så å si hele Sydsiden, minus områdene på Langbrygga. I tillegg områdene rundt gågata på Nordsiden, sier han og fortsetter:

Men også områder som f.eks. Marcus Thranes gate med sine funkisboliger og Os med sitt spesielle miljø fra rundt 1910 innehar sjeldne kvaliteter. I alt regner vi med at det finnes rundt 900 bygninger med en vernekarakter i Halden, sier Sørås.

Boliger

Boliger er for øvrig et stikkord i forslaget til ny sentrumsplan.

Iberegnet det som er planlagt på Tyska og Hollenderen snakker man om rundt 1.500 nye boenheter fram mot 2027.

Det er skyldes blant annet at det er åpnet for seks større utbyggingsområder på Nordsiden innen dagens kvartalsstruktur, samt ytterligere fortetting av «åpne områder» i eksisterende kvartaler på både Nord-  og Sydsiden.

Kan gå sammen

Dessuten vil man tillate 100 prosent utnyttelse av eiendommene i sentrale sentrumskvartaler.

– Det gir blant annet mulighet for at gårdeiere kan gå sammen og utnytte et helt kvartal til å samle for eksempel spesialforretninger. De har i dag ingen felles arena i Halden, sier Sørås.

Han understreker at en slik fortetting i sentrum også vil få betydning for ny skole og nye barnehager i sentrum.

Parkering under bakken

Flere av dagens parkeringsområder kan bli berørt av planen, men disse er forutsatt erstattet ved parkering under bakken eller i første etasje av bygningene.

– Det gjør også at vi tillater høyere bygninger, selv om høyhus ikke er aktuelt, sier Sørås.

To tunneler

Hovedveisystemet er avklart i forhold til ringveier og interne veier. Planen legger opp til at det skal bygges to tunneler for å få på plass ringveisystemet i sentrum.

– Tunnel til Iddesiden er et grep for å knytte denne delen av byen nærmere sentrum ved at de får bedre atkomst. Vi tror det kan gi denne delen av byen et løft. Må i avstand ligger store deler av tettbebyggelsen på Idd nærmere sentrum enn både Stenrød og Brekkerød, sier han.

Informerer om planen

Vil du vite mer om sentrumsplanen? I neste uke åpner Halden kommune et informasjonssenter i de tidligere lokalene til bokhandler Andersen.

– Her vil vi ha en utstilling, og jeg vil flytte kontoret mitt hit for å gi informasjon til alle som har noe å spørre om eller som ønsker å gi sine kommentarer til planen, sier seniorrådgiver Espen Sørås.

Han vil også ta imot skoleklasser som ønsker å vite mer, og den første klassen har meldt sin ankomst allerede tirsdag.

Enig utvalg

Det er nå ganske nøyaktig to og et halvt år siden kommunestyret vedtok å utarbeide sentrumsplan.

Planprogrammet var ute på høring høsten 2012 og ble vedtatt 18. desember 2012.

Det ble også nedsatt en plangruppe bestående av Eirik Milde (H, leder), Anne-Kari Holm (Sp – overtok etter Mona Johnsen, V, i mars 2014), Øivind Holt (MDG) og Svein Olaussen og Nils Sagstuen (begge Ap).

Står samlet

Denne gruppa avsluttet sitt arbeid 16. januar i år og oversendte planforslaget til formannskapet for videre behandling.

– Plangruppa representerer flere politiske farger, og de står bak det forslaget som nå legges fram. Jeg ser det som en styrke at det er bred enighet om de store grepene planen inneholder, sier seniorrådgiver Espen Sørås.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags