Gå til sidens hovedinnhold

Nok er nok på Tyska og Hollenderen!

FRITT ORD

Kan det virkelig være mulig at noen av våre folkevalgte politikere fortsatt går inn for utbyggingsplanene på Tyska/Hollenderen etter alle advarsler som har kommet inn mot disse planene. Allehånde både lokal og nasjonal ekspertise har presentert svært godt begrunnede advarsler mot denne hasardiøse utbyggingen og det har heller ikke vært mangel på kritiske, og ofte nærmest fortvilte, innlegg fra ”hvermansen” her i byen, slik som fra undertegnede.

Grunnforhold med gass fra gammelt deponi, Løsmasser bestående av sagmugg fra Saugbrugs og gammelt råtnende treverk. Giftfylte masser fra bedriftens Impregneringsverksted. Uoverskuelige utgifter for kommunen i forbindelse med opprensningen av området. Pæling 30-40-50-60-(?) meter ned i dypet for at husene i det hele tatt skal kunne stå oppreist. Stigende vannstand i havet som kan gi oversvømmelse og rasfare. Hva er dette her!? Er det i det hele tatt mulig å tenke seg å gjennomføre noe slikt mot alle disse oddsene.

I tillegg kommer at man privatiserer byens siste åpne strandområde, ødelegger utsikten fra Rød Herregård og for alle som bebor skrenten bak.

Dette vil også slå rett i fleisen på alle som kommer enten sjøveien eller med toget

Når i tillegg det brutalistisk kompakte og, ikke minst, HØYE forslaget til arkitektur som vi har sett gjentatte ganger i avisen ( fullstendig fortegnet og gjerne vist fra fugleperspektiv), er fullstendig fremmed for Haldens egenart, da må vel noen tenke seg om og stoppe dette forferdelige prosjektet ! Siste skudd for baugen for utbyggingsentusiastene må vel være at Bane Nor har kommet ”på banen” igjen og advarer sterkt mot galskapen.

Som mange har sagt tidligere i disse spaltene: Det er verken for sent eller skammelig å snu! Tenk også på fremtidens dom over dere som eventuelt tvinger dette igjennom!

Kommentarer til denne saken