Vi som er glad i utelivet og de aktiviteter som det gir mulighet for, har nå mye å glede seg over i tiden som kommer. Vinteridrett er bra, men det har også sine begrensninger når underlaget kan være glatt. Det fikk jeg merke da jeg for noe tid tilbake på en trimtur i Høyåsmarka, tro feil, noe som resulterte i at flere ribbein gikk "fløyten". Det satte meg noe tilbake i flere uker, hvor jeg måtte finne på noe annet enn å løpe i skogen.

Tiden brukte jeg da til å tenke igjennom hva som nå skjer i Halden i disse dager. Det kan være greit at det noen ganger blir tid til refleksjon og ettertanke. Det er sikkert kjent for flere at jeg har påtatt meg ansvaret for å lede Pensjonistpartiet i Halden også i det året vi nå er inne i. I tillegg til dette så sitter jeg også i styret for Pensjonistpartiet i Viken, med de forpliktelser det også medfører. Det skal være landsmøte på Ton Hotell Arena i Lillestrøm for Pensjonistpartiet 7. og 8. mai, hvor det nå er godkjent at vi som lokalparti fra Halden kan møte med 5 representanter. Det har sin bakgrunn i det gode valgresultatet som vi fikk ved kommunevalget i 2019, med et valgresultat på over 8 %. Det medførte at vi ble det fjerde største partiet i Halden.

I tiden som har gått etter dette, så har vi som parti sett det som en hovedmålsetting å være et "blokkuavhengig" parti når saker blir behandlet i kommunestyret. Vår stemmegivning går i den retning som vi mener gagner lokalsamfunnet mest. Vi har også sett det som en av våre hovedoppgaver å være aktive i lokalpressen, slik at det kommer fram hva vi står for som parti. Det er også slik at for oss er ingen sak for liten eller for stor, når det gjelder hva vi tar opp i kommunestyret. Der er det velgerne som har gitt oss den tilliten vi har fått ved kommunevalget i 2019 som avgjør. I tillegg til dette, tar vi også imot alle de henvendelser som innbyggerne kommer med av uløste saker. Det er et område som har blitt vanskeligere å håndtere etter min oppfatning. Med bakgrunn i den politikken som nå føres av de som har det politiske ansvaret i kommunen, eller for å si det slik - de som mener å ha det uten at de har noe flertall i kommunestyret.

Her er ikke det å lytte til andre enn seg selv det mest framtredende. Det burde nå endres da problemene bare vokser når det gjelder den økonomiske utviklingen både på kort og lang sikt. Det er noe av det som bekymrer meg mest når det gjelder det politiske arbeidet. Hvordan skal vi kunne gi våre innbyggere de tjenester de har krav på? Det vil bli en stor utfordring i tiden som kommer. Det burde flere i kommunestyret innse etter min oppfatning.

Når det nå har blitt noe varmere i været, slik at jeg også har tatt ut min elektriske sykkel, så går turene også forbi Os-tomten som blir en sak av omfattende dimensjoner slik det ser ut nå. Hvor skal kostnadene for dette kjempeprosjektet ende, spør nå flere og flere meg om. Jeg har ikke noe godt svar på det. Her skal det reises en idrettshall som sikkert lokalsamfunnet trenger. Forstå meg rett, men burde det blitt et grunnarbeid av slike dimensjoner? En skulle tro det var noe helt annet som kom på denne tomten enn det som her skal skje. Her burde flere i kommunestyret ha besinnet seg.

Med disse ordene vil jeg få ønske alle en god vår med ønske om at vi kan få til noe bedre samarbeidet i kommunestyret og som alle bør bidra til. Om få uker vil det fra kommunedirektøren bli lagt fram forslag til økonomiplan for de neste 4 årene. Det blir spennende å se hva som her kommer av utfordringer. Den skal vedtas i kommunestyret i juni.