Til deg som laget en dyp ripe på over 50 centimeter i bilen min den 27. april ved Legene på Brygga klokka 10:00, ta gjerne kontakt.

Jeg vil gjerne snakke med deg.

Om du slet med å komme mellom meg og bilen bak. Dette koster 5.400 kroner minus 5 prosent i tapt bonus, har jeg fått beskjed om.

Det er uaktuelt å miste bonus, så vi kan ordne opp på en annen måte.

Om noen så hendelsen så gi gjerne beskjed, det er nok videoovervåkning i området, så fint om noen kan hjelpe til med det.