Terje Marstad, operasjonsleder i Øst politidistrikt, avviser at det er blitt slik at folk ikke lenger tåler å høre litt støy nattestid.

– Nei, folk er i stedet ganske tålmodige. Terskelen for å ringe politiet er ganske høy for de aller fleste, sier han til HA.

– Gir tydeligvis blaffen

Han påpeker at gjentatte advarsler til enkelte personer ikke har ført til endring.

– I Halden har man forsøkt med pekefingeren, men så snart politiet har snudd ryggen til og gått rundt gatehjørnet, har anlegget blitt fyrt opp igjen. Det er de samme personene som får pekefinger gang etter gang, men de gir tydeligvis blaffen, sier Marstad.

Han påpeker at sjåfører som setter musikkanlegget i bilen på full guffe, ødelegger natteroen til folk bor i nærheten.

– Dette er også en utfordring i andre byer, men i Halden tas det nå tak i dette. Folk henger med bilene på gatehjørnet og dundrer av gårde med musikk. Da er det håpløst for folk i nabolaget å få sove, sier han.

Forstyrrer natteroen

I Halden i natt ble det totalt fire anmeldelser for forstyrrelse av natteroen.

* Klokken 01.00 i Walkers gate. Støy og høy musikk. Politiet er på stedet og snakker med noen sjåfører. Kun muntlig advarsel ble gitt.

* Klokken 01.15 på Torget: Et kjøretøy spiller forferdelig høy musikk. Sjåføren, en gutt i slutten av tenårene, anmeldes for ordensforstyrelse.

* Klokken 01.50 Banken: Det spilles høy musikk fra ytterligere et kjøretøy, denne gangen fra området ved Banken. Politiet velger å anmelde nok en ungdom i slutten av tenårene. Her spilles det unødig, høy musikk og natteroen i nabolaget forstyrres.

* Klokken 02.00 Jernbanegata: Her spilles det veldig høy musikk fra to biler. Begge førerne blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

§ 181. Ordensforstyrrelse

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer:

  1. den alminnelige fred og orden,
  2. lovlig ferdsel,
  3. omgivelsenes nattero, eller
  4. omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg.

På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.

– Få bukt med problemet

Operasjonsleder Terje Marstad har følgende kommentar til de fire anmeldelsene i natt:

– Det er unødvendig å lage så mye støy når man kjører rundt i sentrum med bil. Det er jo nesten russetid hele året her, sier han.

– At det spilles veldig høy musikk fra biler har vært - og er fortsatt - et problem enkelte steder. Terskelen for å produsere anmeldelser i Halden er nå justert litt for på sikt å få bukt med problemet.