I dette tallet ligger det også en del frilansere og selvstendig næringsdrivende som ikke har de tradisjonelle dagpengerettighetene. Denne gruppen har mulighet til å søke sosialhjelp etter at det er foretatt endringer i lov om sosiale tjenester.

Omdisponerer

NAV Halden-Aremark har nå omdisponert sine ressurser for å møte de store utfordringen korona-situasjonen gir.

– Vi forstår at mange er i en vanskelig situasjon, og at det er behov for informasjon fra oss om hva vi kan hjelpe med når du er blitt permittert, syk eller på annen måte er berørt av koronaviruset, sier NAV-leder Astrid Nordstrand.

Ledigheten i Halden er nå på 9,9 prosent, mens tallet for Øst-Viken er 11 prosent. 10. mars var det drøyt 500 arbeidsledige i Halden. I går, 24. mars, var tallet 1429, et tall som øker hele tiden.

– Generelt kan det være hvilke bransjer som er mye og lite representert i hver by som kan gi utslag. Tallene vil for øvrig endre seg fra dag til dag, så man må være varsomme med å trekke store konklusjoner spesielt i en tid med så stor usikkerhet, sier NAV-lederen.

Er du permittert på grunn av koronaviruset og ønsker å fortelle om situasjonen? Kontakt oss på telefon 99205325 eller epost: kb@ha-halden.no.

– Bruk nettportalen vår

Hun ber om at de permitterte først og fremst bruker nav.no der er det god og oppdatert informasjon hver eneste dag.

– Oppdater CV-en og jobbprofilen din slik at du er tilgjengelig for eventuelle kortvarige oppdrag mens du er permittert. På grunn av situasjonen med koronaviruset vil det bli økt behov for arbeidskraft på flere områder. Tenk deg om – kanskje du har kompetanse som samfunnet vil ha ekstra behov for i en periode framover?

– Vi ser at flere ønsker seg jobb og vi matcher til jobb. I disse dager bidrar vi med å skaffe arbeidskraft til bransjer som trenger arbeidskraft som transport, matvareindustrien, landbruk og helse. Vi har ringt til flere bedrifter og kommer til å fortsette med det. Arbeidsgivertelefonen blir godt benyttet av arbeidsgiverne, sier Astrid Nordstrand.

Som legger til at de fleste som kontakter NAV er de opptatt av inntektssikring. Blir dette langvarig ønsker de en jobb. De blir også informert om at de får dagpenger i påsken.