Halden Aps gruppeleder Helge Bergseth Bangsmoen sa i HA 25/02-21 at Vedtaket om at kommunen skulle benytte seg av skatteetatens takstgrunnlag ble enstemmig vedtatt i formannskapet i april 2020.

Dette er for så vidt riktig, men det kunne virke som alle partiene var for økning av eiendomsskatten.

Det stemmer ikke.

Vi stemte enstemmig for det alternativet som var den antatt økonomisk sett rimeligste takseringsløsningen på grunn av at vi må re taksere hvert tiende år.

Re-takseringen må til, men det går an å sette ned promillesatsen så ikke eiendomsskatten øker.

Dette ble stemt over i kommunestyret 28 januar i år.

FrP la frem forslag om senkning av promillesatsen i tråd med Frps budsjettforslag for 2021. Dette fikk kun stemmene til FrP.

FrP stemte subsidiært for å sette ned promillesatsen til 1,75‰

Dette forslaget fikk stemmene fra (H, KrF, Frp og Pp) og falt med 1 stemme.

Det er heller ikke riktig at det automatisk må gå ut over tjeneste tilbudet hvis ikke eiendomsskatten øker.

For å kompensere tapet kunne man blant annet redusert avsetningen til disposisjonsfond med rundt 23 millioner kroner.